" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...