" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
  • Creat el
    10/01/2023
  • 4
  • Número de comentaris: 1