" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

Immersió lingüística

10/05/2022 12:30  

Per fer realment immersio lingüística (que és molt més que fer la classe en català) a Parvulari, Primària i l'ESO caldria:

  • auxiliars de conversa, a més del mestre tutor per millorar la conversa en català.
  • tot el personal de l'escola (cuineres, conserges, secretària, monitors d'activitats) haurien de tenir la consigna d'adreçar-se en català als nens i nenes.
  • En les visites guiades i cases de colònies caldria contractar els serveis sempre en català i dir-los-ho explícitament.
  • Els mestres han d'irganitzar jocs EN CATALÀ a les hores de pati.
  • A les colònies, assegurar-se que l'alumnat farà les activitats en català.
  • Promoure les activitats d'expressió oral en català (presentacions, petites representacions, etc).
  • El més difícil a l'ESO: exigir que les intervencions orals a classe siguin en català.
  • No donar el graduat escolar si no es demostra un nivell suficient de català oral i escrit.

Per fer tot això cal donar unes eines al professorat, segurament caldria formar de manera més completa el professorat. Als anys 80 una colla de mestres fèiem tot això i ja fa anys que s'ha anat abandonant. Sobretot a l'ESO hi ha una deixadesa en el tema de la llengua que fa que els alumnes progressivament deixin de parlar el català que van aprendre a Primària.Referència: II-PROP-2022-05-83881
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/83881/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/83881/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

Completament d'acord amb aquesta proposta i en la línia del que s'ha reclamat en la jornada d'avui del PNL. És clau la pràctica del català oral, doncs gramaticalment i de manera escrita es practica més (via exercicis). El català oral a l'escola recula dràsticament entre els alumnes i fins i tot els professors canvien al castellà amb nens i pares. De totes les mesures recolzo enormement l'avaluació competencial oral. Si aprenem un idioma estranger la prova oral té molt de pes, però en el sistema educatiu aconseguir automàticament el nivell C1 és fàcil si s'han cursat tots els estudis reglats.

A favor  

Completament d'acord en les mesures indicades. L'oralitat és essencial en la vida de la llengua. La funcional, de registre mitjanament formal (aula), i sobretot la relacional, més espontània i informal, la que es dona en la conversa directa, en el joc, a la taula, etc., més plena d'expressivitat, d'elements emocionals, de "deixar-se anar", i molt rica lingüísticament parlant.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...