" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 2 de 3
Deliberació i presentació de propostes 01/03/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

Canvis a "Articular una xarxa de suport professional per aconseguir que els prospectes dels fàrmacs i el material sanitari siguin en llengua catalana"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport en la dinamització Suport en la dinamització
05/07/2022 12:40
Versions 1 Torna a la proposta