" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

Llengua vehicular de l'ensenyament. Ajuda a les famílies nouvingudes.

06/07/2022 12:35  

Autoria: Llengua i República

Contingut:

Cal assegurar totes les mesures jurídiques, pressupostàries i de formació del professorat per tal de facilitar l'èxit del model escolar a formar parlants plenament competents i que assumeixin amb naturalitat el català com a llengua no marcada.

Les famílies immigrades amb fills en edat escolar hauran de ser objecte de campanyes que els conscienciïn i d'atencions que els ajudin a adquirir el nivell mínim de la nostra llengua per tal de poder ser agents actius en la formació de llurs fills.

S'ha de produir una veritable millora en el coneixement de llengües, de forma que el català sigui après recuperant la naturalitat de l'ús entre la comunitat educativa i que al final de l'ensenyament obligatori tots els estudiants disposin de competència lingüística en tres llengües. La segona llengua d'aprenentatge escolar hauria de ser una llengua d'ampli abast (castellà, anglès, francès...) i la tercera llengua podria ser, per als alumnes de les famílies d'origen estranger, la seva llengua familiar.

En el cas de la docència universitària, l'ús del català com a llengua vehicular és tan important com en els nivells precedents.

Caldrà garantir que totes les publicacions de recerca fetes en el marc de projectes sostinguts amb fons públics tinguin, si més no, versió en català.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-07-84341
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/84341/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/84341/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...