" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

(Sessió de proximitat: 4401932) Propostes d'acció

02/08/2022 09:21  

Autoria: Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya


Contingut:

1. Dissenyar, avaluar i difondre materials didàctics d'ensenyament de llengües per als primers cursos de l’escola que relacionin recerca, pràctica i realitat sociolingüística

El programa d'immersió lingüística en els primers cursos o en l'acollida d'alumnes que s'incorporen al sistema educatiu hauria de tenir com a objectiu no pas la comprensió de la llengua sinó la capacitació dels alumnes per usar de manera efectiva la llengua catalana. Aquesta realitat és necessària per aconseguir l'objectiu general, que és que l'ensenyament es desenvolupi en llengua catalana i que aquesta llengua no sigui només la dels docents.

Amb aquesta finalitat, doncs, caldria desenvolupar continguts i materials orientats a capacitar l'alumnat en l'ús actiu de la llengua catalana en els primers cursos de l'escola i en l'acollida, moments que són especialment decisius.

Els materials d'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana han d'integrar les evidències de recerca sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana i a més han de tenir en compte la realitat sociolingüística de l'entorn de l'alumnat.


2. Millorar els Projectes Lingüístics de Centre (PLC) i formar els responsables dels PLC als centres educatius

Els Projectes Lingüístics de Centre han estat, en general, un document de tràmit dins dels centres educatius, però no han servit com a referent real per a l'actuació lingüística dels docents ni a les aules ni en els altres espais ni en la relació amb les famílies. Caldria fer un esforç a tot el territori per millorar els PLC, ajustar-los més a la realitat actual i a la necessitat d'usar el català, establir persones responsables del PLC i formar-les per tal que tinguin una mínima base que els permeti fer el seguiment de l'efectivitat dels PLC. També seria important que dins dels centres no s'identifiqui les persones que fan el seguiment del PLC amb les que fan classe de llengua catalana, sinó que és tota la comunitat educativa la que aposta pel compliment del PLC.

3.Difondre entre els joves un model de llengua col·loquial a través de la creació de continguts audiovisuals

Una de les mancances que es detecten en l'ús del català per part de les generacions joves és la manca de referents lingüístics en català en els nous canals i en els productes audiovisuals que aquestes generacions consumeixen. Caldria fomentar la creació de continguts audiovisuals que transmetin un model de llengua col·loquial més proper i que generi referents lingüístics nous entre la gent jove. Un d'aquests espais és el de les plataformes que distribueixen anime, en les quals es podria intentar fer present el català aprofitant que només hi ha actualment presència de la llengua anglesa.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-08-84481
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/84481/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/84481/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...