" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 2 de 3
Deliberació i presentació de propostes 01/03/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

Canvis a "Resum en format de proposta de les interpel·lacions ciutadanes formulades a Twitter, adreçades als canals corporatius de la Secretaria i al secretari "

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
30/09/2022 11:26
Versions 1 Torna a la proposta