" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Propostes extretes de les intervencions dels ponents a la jornada El català, reptes i propostes. El futur de la llengua àmbit per àmbit del PNL."

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
04/10/2022 14:51
Versions 1 Torna a la proposta