" class="part-icon-bars">

El Parc t’escolta! El Parc respon!

#montsanttescolta Digues la teva per millorar el Parc Natural de la Serra de Montsant

Fase 4 de 4
Retorn presencial del procés “El Parc respon” 01/02/2024 - 30/06/2024
Fases del procés

En aquest apartat hi ha la possibilitat de crear propostes al voltant del procés participatiu, que donin resposta als 4 eixos plantejats. Aquesta eina és complementaria al treball a les diferents trobades presencials i pot ser molt útil per explicar en major profunditat alguna idea, o tot allò que no s’hagi pogut explicar presencialment. Totes les aportacions s’hauran de categoritzar amb els mateixos quatre àmbits dels tallers presencials, que s’expliquen a continuació: 

Àmbit 1: Ús públic: equipaments i punts d'informació, àrees de lleure, pistes i senyalització, àrees d’interès dels pobles, regulació de les activitats del parc i normativa, infraestructures, turisme sostenible... Quins serveis o equipaments creus que funcionen bé? Quins s’haurien de reforçar especialment o canviar? Quines millores proposaries?

Àmbit 2: Viure i treballar al Parc: agricultura, ramaderia, biodiversitat cultivada, caça, serveis i tràmits, usos i activitats tradicionals, educació i centres educatius, aprofitament silvícola... En quines activitats creus que hi ha bona convivència? S’haurien de realitzar canvis en algunes activitats o usos per millorar la convivència? Quines millores proposaries?

Àmbit 3: Patrimoni natural i cultural: paisatge, fauna, flora, geologia, arquitectura popular, espiritualitat... Quines accions valores que s’estan realitzant correctament? Quin patrimoni creus que s’hauria de millorar o potenciar més? Tens alguna proposta concreta?

Àmbit 4: Comunicació: canals de comunicació, l’agenda, el butlletí del parc, quina informació és d’interès general i necessari que s’intensifiqui. És d’interès la comunicació que t’arriba del parc? Què canviaries o reforçaries en aquesta? Tens propostes de maneres diferents o temàtiques d’interès que t’agradaria rebre? Quins canals de comunicació reforçaries?

Per poder publicar propostes, heu d'estar donats d'alta del portal Participa. Si teniu una proposta referida a una temàtica que no encaixa en cap dels cinc eixos de debat, també la podeu plantejar. Heu d'indicar, llavors, la categoria "Propostes sobre altres temàtiques d'interès".  

Totes les aportacions publicades seran valorades juntament amb les propostes recollides en els tallers presencials i es realitzarà un retorn conjunt. La participació en línia estarà oberta fins el 19 de novembre 2023.

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen

Encara no hi ha cap proposta