" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana en el projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 21/03/2024 - 31/05/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta sobre el projecte normatiu inicial
L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió al Decret pel qual es desenvolupa la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

Objectius del projecte de decret
Els objectius principals d’aquest decret són els següents:
a) Desplegar i executar els preceptes de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
b) Incorporar l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
c) Desenvolupar els instruments de planificació de la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
d) Desenvolupar el règim d’intervenció administrativa a les zones de servitud.
e) Desenvolupar el règim d’utilització del domini públic.
f) Desenvolupar el Registre de concessions del domini públic maritimoterrestre.
g) Establir el règim de funcionament i composició del Consell Rector del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral i els consells dels plans d’ús del litoral i de les platges. h) Establir el règim de funcionament i composició de la Comissió d’Ordenació del Litoral.
i) Desenvolupar la funció d’inspecció del litoral.
Objectiu de la consulta

Antecedents

La iniciativa normativa es va sotmetre a un procés de consulta pública prèvia, d’acord amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, que es va iniciar el dia 19 d’abril de 2022 i va finalitzar el 20 de maig de 2022 mitjançant el portal participa.gencat.cat de la Generalitat de Catalunya.
En aquest moment actual s’enceta la fase de tramitació normativa amb una primera proposta de decret que se sotmet al tràmit de participació ciutadana, amb la voluntat de garantir la màxima participació, tal com es va fer en la consulta pública prèvia.
Objectiu

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió al Decret pel qual es desenvolupa la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
Mecanisme de participació

Per tal de fer-nos arribar els comentaris i propostes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú corresponent. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. Després d’aquesta consulta sobre el projecte normatiu inicial s’obrirà el tràmit d’audiència de les persones interessades i d’informació pública previstos als articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

Propostes Veure tots (4)

A la majoria de platges del litoral català, la població que hi accedim amb bicicleta trobem...
Apreciats/des,Mitjançant la present, i el seu document adjunt, us donem trasllat de les propostes...
  • Creat el
    20/03/2024
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Un cop analitzat el Projecte de Decret, l’Ajuntament de Barcelona exposa les consideracions que...
Benvolguda/Benvolgut,Es fa tramesa de l’escrit de propostes de l’AMB al projecte de decret pel...
Veure tots (4)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Febrer de 2024
Data de finalització 31 de Maig de 2024
Referència: II-PART-2024-02-666

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacio-reglament-llei-litoral/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacio-reglament-llei-litoral/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>