" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

Fase 2 de 2
Retorn 21/05/2022 - 12/08/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la tramitació del Projecte de decret que té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 8/2020. L’objectiu de la consulta és donar a conèixer la voluntat de desplegar reglamentàriament aquesta disposició normativa per tal que es facin comentaris, suggeriments o aportacions que puguin millorar l’eficàcia de la disposició normativa que es projecta aprovar

Documentació addicional:
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

Grups als quals s’adreça la consulta:
La consulta s’adreça a la ciutadania en general. No obstant, es considera especialment important la contribució d’experts en matèria ambiental i territorial, entitats de conservació del medi natural i representants dels ens locals.

Mecanisme de participació: debat obert

Preguntes per orientar les aportacions:

  1. Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
  2. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment?
  3. S’haurien de preveure altres objectius addicionals?
  4. Quins haurien de ser els objectius prioritaris per l'ús dels recursos obtinguts pel nou cànon d'explotació d'activitats?
  5. Quins aspectes s'haurien de millorar del règim de protecció de legalitat del litoral?
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn
Data d'inici 19 de Abril de 2022
Data de finalització 20 de Maig de 2022
Referència: II-PART-2022-04-486

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-llei-proteccio-ordenacio-litoral/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-llei-proteccio-ordenacio-litoral/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

29

Seguidores