" class="part-icon-bars">

Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Aquesta iniciativa pretén millorar la qualitat de l'aire

Fase 2 de 2
Fase de retorn 21/04/2023 - 17/05/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

L’aire net és essencial per a la salut humana i la dels ecosistemes. Totes les persones tenen dret a respirar un aire net, lliure de qualsevol forma de contaminació que pugui resultar nociva per a la seva salut o per la salut del planeta. Recentment l’Assemblea General de les Nacions Unides ha resolt declarar el dret a un medi ambient net, saludable i sostenible (incloent l’aire net) com un dret humà. La contaminació de l’aire és el primer problema de salut ambiental a Europa.


Hi ha evidència científica que relaciona de manera rotunda l’exposició a la contaminació atmosfèrica amb efectes negatius sobre la salut, tant a nivell de mortalitat com de morbiditat. Causa malalties tals com asma, problemes cardiovasculars i càncer de pulmó, entre d’altres.


La població infantil, les dones gestants, les persones d’edat avançada i les persones amb malalties respiratòries o de l’aparell circulatori són més vulnerables als efectes de la contaminació de l’aire. Tot i així, totes les persones estan sotmeses a aquest risc.

De la mateixa manera, la contaminació de l’aire pot comportar impactes sobre el medi natural, alterant els ecosistemes, tant aquàtics com terrestres, i desencadenant canvis irreversibles que comprometen la seva capacitat de recuperació. Cal tenir en compte, a més a més, que aquesta afectació sobre els ecosistemes incideix també en la productivitat d’algunes activitats clau com l’agricultura.

Objectius de la iniciativa

L'objectiu de la norma és doble.

En primer lloc aprovar un pla que doni compliment als requeriments de les dues sentències judicials abans indicades, de manera que s’assoleixin els objectius establerts a la normativa comunitària i estatal per als contaminants diòxid de nitrogen i ozó troposfèric en aquelles zones on s’han produït incompliments.

Per tal d’assolir aquesta millora de la qualitat de l’aire respecte els contaminants esmentats, és necessari actuar no només en les zones on es donen superacions sinó també fora d’elles, pels motius següents:

  • En el cas de les actuacions respecte a la millora dels nivells de diòxid de nitrogen, les superacions es produeixen sobretot com a conseqüència de l’impacte de la mobilitat, i per tant per garantir l’assoliment dels objectius cal actuar no tan sols a les zones on es detecten les superacions sinó també en les zones d’origen dels desplaçaments. 

  • I en el cas de l’ozó troposfèric, en la seva formació contribueixen altres contaminants (precursors) que predominantment són els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, a més de la radiació solar i el transport de masses d’aire. Les grans aglomeracions urbanes i industrials són les principals emissores de gasos precursors d’ozó mitjançant el trànsit, la indústria i les activitats portuàries i aeroportuàries, entre d’altres. Els precursors són transportats per fluxos de massa d'aire lluny de les aglomeracions urbanes i cap a les àrees suburbanes i rurals, que es veuen afectades per alts nivells de contaminació d’ozó.


En segon lloc, es busca establir mesures que contribueixin a la millora de la qualitat de l’aire i a la salut dels habitants de tot el territori de Catalunya mitjançant la reducció de les emissions, no només dels contaminants indicats en les sentències judicials, sinó també d’altres contaminants que tenen una important influència en la salut de les persones. L’objectiu d’aquestes mesures és restablir la qualitat de l’aire i apropar-se als nivells recomanats per l’OMS. 

Grups als quals s'adreça aquest procés:

  • Ciutadania
  • Empreses

Documents consultables

En aquest procés de participació ciutadana és poden consultar els documents següents:

  • Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027
  • Presentació del Pla de millora de la qualitat de l'aire
  • Text inicial del Projecte de decret
  • Memòria general del Projecte
  • Memòria d'avaluació d'impacte i annexos
  • Informe sobre el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Documents relacionats

Propostes Veure tots (31)

Promoure inversions i planificar infrastructura ciclista que sigui segura i inclusiva dins les...
Propostes Foment del Treball al Pla Nacional Qualitat Aire H2027 (4)El nivell d’exigència de...
Es proposa que el projecte de Decret reculli expressament l’establert a les directrius de ZBE del...
Veure tots (31)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 28 de Febrer de 2023
Data de finalització 20 de Abril de 2023
Referència: II-PART-2023-03-569

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioplaqualitataire/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioplaqualitataire/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

11

Participants

52

Seguidores

1

Comentaris

31

Propostes

11

Adhesions