" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Aquesta iniciativa pretén protegir contra la contaminació acústica

Fase 3 de 3
Retorn 10/02/2024 - 10/04/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Pots participar fins al 9 de febrer.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Introducció

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos.

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, va ser aprovada en un moment on a Catalunya no existia legislació ambiental en la matèria, i que a nivell europeu just s’aprovava la Directiva 49/2002/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. A nivell de l’Estat Espanyol, un any més tard, es va aprovar la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

La Llei 16/2002 va ser desenvolupada inicialment pel Decret 245/2005, 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i posteriorment pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos.

Objectius de la iniciativa

Des de la seva entrada en vigor, el Decret 176/2009 ha dotat a la societat catalana d’una eina de gestió d’aquesta problemàtica ambiental i ha permès avançar cap a la millora de la qualitat acústica del territori. De tota manera, de l’experiència de la seva aplicació els darrers anys se n’extreu la conveniència de modificar determinats aspectes, per tal de millorar-ne la seva aplicabilitat, corregir alguns errors, millorar-ne la redacció i l’estructura per fer més entenedors alguns conceptes, i modificar o ampliar determinats preceptes tècnics per tal d’assolir un major grau de protecció envers la contaminació acústica. També s’aprofita per adequar la metodologia de mesurament i avaluació de la contaminació acústica a l’evolució de les normes internacionals.

Aquesta proposta va ser objecte d’una consulta pública prèvia, que es va formular partint de la base que es portaria a terme una modificació del Decret 245/2005, 8 de novembre, i del Decret 176/2009, de 10 de novembre. Aquesta consulta es va portar a terme entre el desembre del 2018 i el febrer de 2019 i consta al Portal Participa la valoració de les aportacions rebudes.

Durant la tramitació s’ha considerat que des del punt de vista de la simplificació normativa era preferible que la modificació revesteixi la forma de nou decret de desplegament de la llei 16/2002, que vindrà a substituir el Decret 176/2009 i integrarà en ell el contingut del Decret 245/2005, aquest darrer amb alguna modificació puntual.

Grups

Grups als quals s'adreça aquest procés:

  • Ciutadania
  • Empreses

Documents consultables

En aquest procés de participació ciutadana és poden consultar els documents següents:

  • Projecte de decret
  • Memòria general
  • Memòria d'avaluació d'impacte

Propostes Veure tots (34)

Ens hauriem de plantejar tots, el que aporta la música en viu, les activitats a l'aire lliure,...
Annex 10: en els projectes d’implantació de noves activitats sotmeses a règim d’intervenció...
Limitar los espacios traería repercusiones absolutamente negativas, destacando la pérdida de...
Segons els termes d'aquesta proposta, cualsevol autobús urbà, superarà els límits en façana al...
Veure tots (34)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Gener de 2024
Data de finalització 09 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2024-01-651

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

28

Participants

63

Seguidores

15

Comentaris

34

Propostes

162

Adhesions