" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Aquesta iniciativa pretén protegir contra la contaminació acústica

Fase 3 de 3
Retorn 10/02/2024 - 10/04/2024
Fases del procés

Per un país amb vida cultural i lúdica a l'aire lliure

05/02/2024 12:01  

És imprescindible la revisió d'aquest projecte de Decret. Tal com està redactat actualment faria inviable gran part d'actes culturals, festius i espectacles musicals que se celebren a l'aire lliure al nostre país. Es necessari que l'administració pública escolti als sector implicats, entre ells els dels promotors musicals. L'afectació a Catalunya de l'aplicació d'un decret redactat en els termes actuals seria devastadora des del punt de vista econòmic, cultural i social.

Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions14

Referència: II-PROP-2024-02-88345
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/f/4004/proposals/88345/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/f/4004/proposals/88345/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (33.3%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En la proposta es veu la tendència a regular les activitats musicals, populars, culturals i festives basant-se en el soroll emès, l'impacte ecològic i les molèsties veïnals. Potser caldria revisar el marc mental, molt extès a l'àrea metropolitana, que proposa el document on les activitats musicals i d'oci són desplaçades del centre de la ciutat cap a la perifèria i els polígons industrials.

Cal treballar un nou paradigma de convivència on s'entengui la cultura com una "expressió transformadora i viva de la identitat", "una eina per evitar la fragmentació social", "la cultura com un dret dels ciutadans en el marc bàsic de l'estat del benestar" (segons l'Acord Nacional per la Cultura de 2015). També cal atendre que segons el Pla Estratègic de Cultura a Catalunya de 2021 cal "Atorgar a la Cultura la màxima centralitat en la societat" i "motivar el conjunt de la societat catalana a favor de la cultura (...)"

Carregant els comentaris ...