" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Aquesta iniciativa pretén protegir contra la contaminació acústica

Fase 3 de 3
Retorn 10/02/2024 - 10/04/2024
Fases del procés

Per un país amb vida cultural i lúdica a l'aire lliure

05/02/2024 12:01  

És imprescindible la revisió d'aquest projecte de Decret. Tal com està redactat actualment faria inviable gran part d'actes culturals, festius i espectacles musicals que se celebren a l'aire lliure al nostre país. Es necessari que l'administració pública escolti als sector implicats, entre ells els dels promotors musicals. L'afectació a Catalunya de l'aplicació d'un decret redactat en els termes actuals seria devastadora des del punt de vista econòmic, cultural i social.

Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions14

Referència: II-PROP-2024-02-88345
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/f/4004/proposals/88345/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioprotecciocontaminacioacustica/f/4004/proposals/88345/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (33.3%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Amb tot serà bo incidir en:

-regulació horària i promoure un canvi d'hàbits en els horaris d'activitats de carrer o sales amb sistemes d'amplificació i difusió massiva de so.

-mesura i registre dels sons d'impacte derivats de les activitats musicals i festives amb equips de so amplificats. Important difondre una aplicació musical de la normativa, entenent la ponderació dBA a 30 minuts. I amb això promoure una cultura de l'audició saludable tant pels diferents tipus de públics com pels mateixos treballadors d'aquests tipus d'activitat.

-Promoure la percepció social i institucional de l'activitat cultural i festiva com una eina de construcció de comunitat i cohesió col·lectiva contraposada a la molèstia o contaminació.-Preveure la zonificació dels centres Urbans amb tradició d'activitat popular, cultural i/o festiva (Zones d'Alta Activitat Cultural i Festiva) per regular les exepcions i suspensió temporal de la normativa per tal de mantenir-ne i protegir aquest tipus d'activitats.

Carregant els comentaris ...