" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Participació ciutadana en l'elaboració del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

Fase 2 de 2
Fase de retorn 04/04/2023 - 12/04/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del decret esmentat.

Aquest procés de participació ciutadana té per objecte que el projecte de Decret que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes dels destinataris potencials de la norma. 

La finalitat principal que es pretén assolir amb una nova regulació del registre de delegades i delegats de prevenció és l'adaptació a la nova realitat digital i la millora de la qualitat de les dades enregistrades i dels serveis que ofereix el registre.


Es objectius generals de la intervenció són els següents:


·      Protegir la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores de forma efectiva.

·      Millorar la coordinació i participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral.

·      Fomentar el compliment de les previsions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, relatives als òrgans de representació i participació del personal en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

Com a objectius específics, a tall exemplificatiu, es preveuen els següents:

 

·      Garantir l’efectivitat del registre i la qualitat de les seves dades.

·      Agilitzar la gestió del registre i simplificar la tramitació de la inscripció.

·      Facilitar l’accés al registre als actors de la prevenció de riscos laborals interessats. 

Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Març de 2023
Data de finalització 12 de Abril de 2023
Referència: II-PART-2023-03-568

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioregistredelegatsprl/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacioregistredelegatsprl/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

31

Seguidores