" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

Fase 2 de 2
Retorn 15/01/2022 - 15/04/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei que doni una major presència, protecció i rellevància al patrimoni cultural immaterial, així com incrementar el reconeixement i suport a l’associacionisme cultural.


L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei que doni una major presència, protecció i rellevància al patrimoni cultural immaterial, així com incrementar el reconeixement i suport a l’associacionisme cultural.

Es pretén obtenir aportacions i observacions referents a la salvaguarda dels elements culturals immaterials, a la protecció dels béns materials, mobles i immobles, que donen suport als elements immaterials declarats, i per impulsar el desenvolupament i el reconeixement de l’associacionisme cultural.

També es pretén recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú millorar de la normativa de patrimoni immaterial actual.

A continuació disposeu de la documentació necessària per a poder fer les vostres aportacions, en especial la memòria preliminar aprovada pel Govern.


Propostes Veure tots (10)

Regular l’associacionisme de manera harmonitzada a partir del desplegament i actualització de les...
Com a Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia considerem que la legislació sobre...
Tot i que es mencionen diferents tipologies d'inventaris, no hi ha cap referència als inventaris...
Aquesta proposta complementa la proposta homònima creada el 13/01 a les 18:24 per l'usuari Lluís...
  • Creat el
    14/01/2022
  • 1
  • Número de comentaris: 2
Veure tots (10)
Qui hi participa A la ciutadania en general, per tal que pugui aportar tot el que consideri adient respecte a aquesta iniciativa, però també es considera necessari convidar a participar en aquesta consulta a la següent tipologia d’entitats: 1.- Entitats membres de la Xarxa Territorial de l’Observatori del patrimoni Etnològic i Immaterial 2.- Associacions, federacions i confederacions representades al Consell de l’Associacionisme Cultural 3.- Les persones titulars de les vocalies del Consell de l’Etnologia Catalana 4.- Altres entitats, institucions i òrgans
Departament Departament de Cultura
Disposa de retorn
Data d'inici 14 de Desembre de 2021
Data de finalització 15 de Març de 2022
Referència: II-PART-2021-12-441

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/patrimoni-cultural-immaterial/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/patrimoni-cultural-immaterial/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

9

Participants

67

Seguidores

4

Comentaris

10

Propostes

47

Adhesions

21

Respostes