" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

Canvis a "Sessió 2"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat dels vianants.
  • Seguretat viària.
  • L’aparcament de tots els modes de transport.
 • +

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat dels vianants.
  • Seguretat viària.
  • L’aparcament de tots els modes de transport.

  Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran en grups d’un màxim de 6 persones 2 dels 3 eixos de cada sessió. És a dir, es faran combinacions dels eixos de manera que cada grup només treballarà dos dels tres eixos, i n’hi haurà un que no tractaran. Hi haurà doncs, 3 possibles combinacions d’eixos, i els assistents, podran tria la combinació de temes que prefereixin.

 • -<p> Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents: </p><ul><li>La mobilitat dels vianants.</li><li>Seguretat viària.</li><li>L’aparcament de tots els modes de transport.</li></ul>
 • +<p>Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:</p><ul><li>La mobilitat dels vianants.</li><li>Seguretat viària.</li><li>L’aparcament de tots els modes de transport.</li></ul><p>Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran en grups d’un màxim de 6 persones 2 dels 3 eixos de cada sessió. És a dir, es faran combinacions dels eixos de manera que cada grup només treballarà dos dels tres eixos, i n’hi haurà un que no tractaran. Hi haurà doncs, 3 possibles combinacions d’eixos, i els assistents, podran tria la combinació de temes que prefereixin.</p>
Esborrats
 • -

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat dels vianants.
  • Seguretat viària.
  • L’aparcament de tots els modes de transport.
 • Seguretat viària.
 • L’aparcament de tots els modes de transport.

Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran en grups d’un màxim de 6 persones 2 dels 3 eixos de cada sessió. És a dir, es faran combinacions dels eixos de manera que cada grup només treballarà dos dels tres eixos, i n’hi haurà un que no tractaran. Hi haurà doncs, 3 possibles combinacions d’eixos, i els assistents, podran tria la combinació de temes que prefereixin.

Addicions
 • Seguretat viària.
 • L’aparcament de tots els modes de transport.
 • +

  Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:

  • La mobilitat dels vianants.
  • Seguretat viària.
  • L’aparcament de tots els modes de transport.

  Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran en grups d’un màxim de 6 persones 2 dels 3 eixos de cada sessió. És a dir, es faran combinacions dels eixos de manera que cada grup només treballarà dos dels tres eixos, i n’hi haurà un que no tractaran. Hi haurà doncs, 3 possibles combinacions d’eixos, i els assistents, podran tria la combinació de temes que prefereixin.

 • Esborrats
  • -<p> Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents: </p><ul><li>La mobilitat dels vianants.</li><li>Seguretat viària.</li><li>L’aparcament de tots els modes de transport.</li></ul>
  Addicions
  • +<p>Durant aquesta sessió els participants podran contribuir amb les seves opinions, propostes i comentaris als tres eixos següents:</p><ul><li>La mobilitat dels vianants.</li><li>Seguretat viària.</li><li>L’aparcament de tots els modes de transport.</li></ul><p>Al començament de la sessió es farà una breu presentació de la diagnosi del pdM. Posteriorment, els participants treballaran en grups d’un màxim de 6 persones 2 dels 3 eixos de cada sessió. És a dir, es faran combinacions dels eixos de manera que cada grup només treballarà dos dels tres eixos, i n’hi haurà un que no tractaran. Hi haurà doncs, 3 possibles combinacions d’eixos, i els assistents, podran tria la combinació de temes que prefereixin.</p>
  Número de versió 4 de 13 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
  Autoria de la versió
  Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
  Versió creada el 07/11/2023 15:02