" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

 • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
 • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
 • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
 • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
 • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Petits focus d'intermodalitat: aparcaments de bici a les parades de bus.
Hi ha molta infraestructura per vehicle a motor i molt poca per la mobilitat ciclista .
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Alta dependència del cotxe i poques alternatives realment competitives.
Problema: Falta de formació en educació viària en centres escolars./ Proposta: ADEVIC.org...
Dependència del vehicle privat és un problema per la mobilitat de la gent gran.
Problema: Falta de promoció de la multimodalitat./Proposta: TramCamp és una oportunitat per...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Problema: Estació AVE mal connectada amb el conjunt del Camp de Tarragona (nord). Manca estació...
Copiar/Aprendre de models d’infraestructura ciclista que funcionen.
És necessari reprimir els infractors amb VMP i incrementar la vigilància i el control.
Afavorir la creació d'una app web per compartir cotxe (tipus canal de l'àgora) a les zones rurals.
Portabicicletes al transport públic. Oportunitat de fer servir bicis/VMP al transport públic....
Hem adaptat les ciutats el cotxe i ara resulta un mitjà molt còmode i difícil d’abandonar.
Forma part del desig i de la voluntat de la població el tenir un transport públic integrat al...
Bona tardahi ha diverses àrees problemàtiques:
pont i anell prop de Park Central
de parc de...
Massa aposta pel cotxe elèctric: El cotxe elèctric no és la solució, també és ineficient.
Regular l’assetjament viari.
Cal reforçar el teletreball al territori.
Es dona una manca de seguretat en la circulació pels usuaris de bicicleta i VMP al territori.