" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 4 de 4
Retorn 31/03/2024 - 10/11/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Pots consultar l'informe de conclusions.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) impulsa un procés de participació ciutadana amb l'objecte de definir el contingut del Pla director de la mobilitat (pdM) conjuntament amb les persones que viuen al territori i que estan involucrades en la seva mobilitat.

El pdM és l'instrument que permetrà planificar la mobilitat al Camp de Tarragona, l’àmbit territorial de l’ATM, durant els propers anys. El document partirà de l'anàlisi detallada de la situació actual per així estudiar amb deteniment com ens movem. A partir d’aquí es definirà cap on volem i cal anar i l’estratègia per aconseguir-ho. Aquesta cristal·litzarà en un conjunt articulat d'actuacions per assolir una mobilitat equitativa, saludable, segura i sostenible.

A partir de l'anàlisi de la situació actual, aquest pla permetrà durant els propers anys determinar el futur de la mobilitat dins de l’àmbit on té competències. L'àmbit comprèn una població de prop de 650.000 habitants dels 132 municipis pertanyents a les 6 comarques que l'integren:

 1. Alt Camp
 2. Baix Camp
 3. Baix Penedès
 4. Conca de Barberà
 5. Priorat
 6. Tarragonès

L'àmbit territorial on s'emmarca el pdM coincideix amb l'àmbit d'aplicació del sistema tarifari integrat de l'ATM.

El pdM és l'instrument que serveix per planificar la mobilitat, tenint present tots els modes de transport tant de persones com mercaderies, tot plantejant els nous reptes en matèria territorial, social, mediambiental i econòmica que el fan necessari per poder planificar i articular la mobilitat, i donar resposta a aquestes qüestions prioritzant la sostenibilitat, l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos disponibles. Per aquesta raó, cal tenir en compte, no només els diferents modes de transport i les motivacions, sinó també les característiques del territori, l'ús eficient dels recursos i la distribució de l'espai públic.

Les dades de l'enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) de 2020, base de la diagnosi del pdM, assenyalen que cada habitant du a terme 2,97 desplaçaments diaris amb una distància mitjana recorreguda de 9,8 km, i als quals hi destina al voltant de 16 minuts. La majoria dels desplaçaments són intramunicipals i representen el 65% del total. En els desplaçaments entre municipis, el vehicle privat és el mode de transport escollit majoritàriament amb un 88%, el transport públic és l’opció triada en un 9%, mentre que els modes actius (anar a peu i amb bicicleta) només arriben a un 3%.

En canvi, en els desplaçaments que es produeixen dins el propi municipi, la mobilitat a peu és el mode del 59% dels desplaçaments, mentre que el vehicle privat arriba al 36% i el transport públic i la bicicleta tenen un paper testimonial, amb un 3,8% i un 1,3%, respectivament.

Davant d’aquest escenari és indiscutible que el pdM té un gran recorregut i marge de millora en relació a la mobilitat del nostre territori per fer-la més sostenible i saludable.

La mobilitat és un tema molt ampli que requereix d’un debat profund i matisat, ja que afecta de formes i de maneres molt diferents tots els sectors de la societat. Per aquest raó, l’ATM impulsa el present procés de participació, amb uns objectius molt concrets i una estructura de 15 eixos de debat.

Objectius
 •  Contribuir a conèixer millor les dinàmiques territorials de la mobilitat al Camp de Tarragona.
 • Elaborar des del territori un primer diagnòstic de la realitat de la mobilitat a l’àmbit, a través d’un debat obert amb les diferents disciplines professionals i els representants institucionals.
 • Fer extensius a la ciutadania els reptes a resoldre i les oportunitats per assolir un territori on es garanteixi un model de mobilitat sostenible i segura per a tothom.
 • Partint del diagnòstic participat, articular les directrius per a l’elaboració d’un document de planificació de la mobilitat adaptat a les especificacions del Camp de Tarragona.
Eixos de debat
 1. Anar a peu
 2. La bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP)
 3. El transport públic
 4. El vehicle privat motoritzat
 5. La intermodalitat
 6. L’aparcament de tots els modes
 7. La seguretat viària
 8. Les àrees d’activitat econòmica i de mercaderies
 9. Governança i planejament
 10. La mobilitat turística
 11. Dimensió social de la mobilitat
 12. Impactes i sostenibilitat
 13. Mobilitat col·laborativa i intel·ligent
 14. Conscienciació
 15. Mobilitat a zones de baixa densitat
Qui pot participar

La participació està oberta a tothom. L'elaboració d'aquest pla necessita la implicació de les principals institucions públiques i privades, els agents socials, els col·legis professionals i experts en mobilitat, entitats cíviques i el teixit associatiu, així com de la ciutadania. La participació és fonamental perquè el resultat sigui un reflex fidel de la mobilitat actual al Camp de Tarragona, de manera que les mesures impulsades siguin el resultat de les diferents contribucions que sorgeixen del procés participatiu.

Com participar

La participació es dividirà en dues accions diferenciades i dirigides a actors diferents:

 • Sessions presencials: durant el mes de novembre tindran lloc 5 sessions de participació, on es debatrà entorn els 15 eixos esmentats prèviament, agrupats de manera equilibrada en les diverses sessions en funció dels perfils assistents. S'adrecen a persones rellevants de l’àmbit institucional, tècnic, associatiu i professional de la mobilitat del Camp de Tarragona.
 • Participació digital: complementàriament i adreçat a tota la ciutadania s’obre un canal de participació digital a través del portal participa.gencat.cat amb un espai on les persones participants poden incorporar les seves aportacions.

Un cop finalitzades totes les fases es publicaran els resultats del procés al portal participa.gencat.cat i s’enviaran als participants. Amb tot això, s’espera obtenir un relat coral de la situació actual i precisar les necessitats futures i una sèrie de possibles millores per a la mobilitat del Camp de Tarragona.


Quina incidència tindrà aquest procés participatiu sobre el nou planejament?

Els resultats i les propostes que es generin durant el procés participatiu no són vinculants, però sí són determinants per a la nova proposta del pla de mobilitat. Al final del procés es donarà publicitat als resultats i posteriorment s’explicarà l’impacte de les propostes recollides, indicant si han estat incorporades al planejament o explicant els motius de la seva exclusió.

Si resideixes al Camp de Tarragona, amb la teva experiència quotidiana estàs en la millor posició per aportar idees per tal de millorar la mobilitat del nostre territori. Per tant, les teves aportacions són indispensables per a la formulació de solucions. Participa-hi!

Espai per propostes Veure tots (93)

La connexió de ferrocarril ha de vertebrar el territori, no només la llarga distància.
Bona tardahi ha diverses àrees problemàtiques:
pont i anell prop de Park Central
de parc de...
Problema: Falta d'una política d'aparcaments perifèrics/dissuasius a les estacions./Proposta:...
La Selva del Camp es troba a 18 minuts de la capital de la província, pero sense línia directa...
Veure tots (93)
El que es decideix La mobilitat al Camp de Tarragona
Qui hi participa Institucions, societat civil i ciutadania relacionades i interessades a la mobilitat al territori
Departament Departament de Territori
Unitat promotora ATM de Tarragona
Entitats dinamitzadores INTRA, Ingeniería de Tráfico, SL
Disposa de retorn No
Data d'inici 10 de Novembre de 2023
Data de finalització 29 de Maig de 2024
Referència: II-PART-2023-10-629

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pdmcamptarragona/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pdmcamptarragona/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>