" class="part-icon-bars">

Pla director urbanístic de les activitats de càmping

Programa de participació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping

Fase 7 de 7
Retorn 31/07/2019 - 30/09/2019
Fases del procés

Canvis a "Taula 1 Eix 1 - Model d'implantació en el territori "

Versions

Versió 1

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
12/04/2019 13:58

Versió 3

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
12/04/2019 14:33

Versió 4

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
15/04/2019 12:09

Versió 6

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
17/04/2019 12:26

Versió 7

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
17/04/2019 12:27

Versió 8

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
17/04/2019 13:14

Versió 9

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
17/04/2019 13:42

Versió 10

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
29/04/2019 12:50

Versió 11

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
30/04/2019 07:54

Versió 12

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
30/04/2019 07:56

Versió 13

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
22/05/2019 13:56

Versió 14

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
28/11/2022 14:11

Versió 15

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
28/11/2022 14:13

Versió 16

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
28/11/2022 14:31

Versió 17

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
29/11/2022 09:28

Versió 18

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
29/11/2022 09:29

Versió 19

Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
30/11/2022 12:33
Versions 19 Tornar a la trobada