" class="part-icon-bars">

Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona

Sessions per a l'elaboració del PDU

Fase 3 de 3
Retorn: aprovació inicial i retorn 02/10/2023 - 31/01/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ja podeu consultar l'Informe de resultats de l'avanç.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Us convidem a participar en el Pla director urbanístic d’activitat econòmica d’Alió i Vila-rodona (PDU), que té com a objectiu delimitar sectors per a destinar a activitats econòmiques d’interès supramunicipal.


Què és el PDU d'activitat econòmica?

L’objectiu del nou planejament urbanístic és possibilitar l’emplaçament d’una nova àrea d’activitat econòmica, que respongui a les futures demandes de sòl per aquesta funció, a l’eix central del Camp de Tarragona i que estigui ben connectada a les infraestructures viària i portuària, en coherència amb l’Estratègia territorial per a la localització de Nous Sectors d’Activitat Econòmica i el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, que designen l’àmbit com un sector estratègic d’activitat econòmica.

En concret, el PDU es proposa:

  • Plantejar un nou PDU d’àmbit supramunicipal i d’alta rellevància econòmica, delimitar i ordenar un o diversos sectors de desenvolupament urbanístic estratègic i d'interès supramunicipal, per activitat econòmica, que concentri, potenciï i dinamitzi uns àmbits d’activitat econòmica i logística, establint detalladament els corresponents paràmetres d’ordenació i gestió.
  • Desenvolupar les noves activitats de manera compatible amb l’establiment de determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible, minimitzant el consum de sòl i racionalitzar-ne l'ús, afavorint la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic, amb una protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural i cultural i paisatge, per tal de mantenir els valors culturals, històrics i identitaris que distingeixen la comarca.


Quins són els eixos del debat?

  • Model econòmic i social 
  • Valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals
  • Mobilitat sostenible


Qui pot participar?

Estan convidades a participar totes les persones i entitats vinculades al territori.


Com puc participar?

De manera presencial a les dues sessions previstes per a la presentació de l'Avanç del PDU:

De manera digital mitjançant el qüestionari a través d'aquesta plataforma.


Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter directament vinculant, però sí podran tenir incidència i ser incorporades en el PDU.

Les institucions responsables en primer lloc difondran els resultats del procés participatiu, de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal participa.gencat.cat.

Aquests resultats seran valorats abans de l’aprovació inicial, i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. Posteriorment a l’aprovació inicial del PDU, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Qui hi participa La ciutadania en general i entitats entitats interessades
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori
Unitat promotora Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya
Entitats dinamitzadores Raons Públiques
Disposa de retorn No
Data d'inici 28 de Març de 2023
Data de finalització 29 de Desembre de 2023
Referència: II-PART-2023-03-564

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pduaealiovilarodona/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pduaealiovilarodona/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

38

Seguidores

2

Trobades