" class="part-icon-bars">

Dibuixem l’Agulla

#L’AGULLA, PARTICIPA! Procés participatiu del Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla

Fase 4 de 4
Fase de retorn 03/05/2022 - 13/10/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla (PDU) té per objecte crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats d’ampliació del parc de l’Agulla per tal que esdevingui l’espai de lleure i esbarjo de referència del Pla de Bages, amb coherència amb els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials, interconnectada amb els nuclis urbans i amb estratègies de desenvolupament clares d’acord amb les necessitats del territori i de la seva gent.

Per fer-ho possible cal comptar amb la col·laboració de la ciutadania des de l’inici, i és en aquest context on es planteja el següent procés participatiu.

El Pla director urbanístic de l'àmbit de l'Agulla es redacta des de la Direcció General d’Ordenació del territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Consorci urbanístic l’Agulla i la participació dels Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages.

L'àmbit de l'Agulla

L’àmbit de l’Agulla juga un paper de centralitat dels espais lliures al conjunt del Pla de Bages que funciona com a espai de ròtula que relaciona les zones urbanes de Manresa i, en menor mesura, de Sant Fruitós de Bages, amb el seu entorn. L’àmbit es tracta d’un dels punts destacats de l’Anella Verda de Manresa tot i estar força desnaturalitzat, i es poden identificar possibles connexions amb els sistemes d’espais lliures d’ambdues poblacions.

L’espai actualment conegut com “parc de l’Agulla” és el major espai d’esbarjo i lleure de la comarca, un parc tancat de 1,6 Ha amb àrees de gespa, zones de joc infantil i un seguit de construccions auxiliars (berenador, espai informatiu, edifici tècnic de suport). Aquest parc té un ús molt intensiu per part de la ciutadania de la comarca, especialment els caps de setmana, la qual cosa fa que des de fa anys es reivindiqui la seva ampliació.

Els entorns immediats d’aquest parc central, però, presenten en l’actualitat una indefinició funcional amb diferents usos periurbans poc qualificats i sense relació amb aquesta vocació territorial, essent un gran espai d’oportunitat per implantar noves activitats col·lectives d’abast territorial.

El principal element patrimonial i identitari de l’àmbit és la Séquia de Manresa (canal construït al segle XIV que subministra aigua per consum i regadiu), amb els ramals de Viladordis i el Poal, així com l’activitat agrícola de secà i de regadiu, amb una xarxa interna de camins que articulen els diferents àmbits paisatgístics.

En els últims anys, l’àmbit del PDU s’ha trobat envoltat per diverses infraestructures de caràcter territorial que generen una forta segregació territorial i una discontinuïtat ecològica i ambiental. A més, el planejament vigent preveu, pel costat de llevant, la construcció d’una nova via segregada i l’ampliació d’una àrea d’activitat econòmica existent.

Objectius específics del PDU:

1.    Consolidar la vocació territorial del parc de l’Agulla

 • Ampliar la superfície d’ús ciutadà de l’actual parc de l’Agulla
 • Incorporar noves activitats col·lectives i equipaments de caràcter territorial
 • Conjuminar activitats col·lectives de baixa intensitat amb el caràcter agrícola

2.    Potenciar i preservar els valors paisatgístics, naturals i patrimonials de l’àmbit

 • Reforçar el relat de l’aigua i el valor patrimonial de les Sèquies
 • Reconèixer i potenciar l’estructura agrícola del territori
 • Afavorir les continuïtats ambientals dins del parc i amb el seu entorn

3.    Millorar l’accessibilitat del parc tot prioritzant els mitjans de mobilitat activa

 • Reordenar els accessos al parc establint un sistema de “portes d’accés”
 • Potenciar l’accessibilitat en transport públic i la intermodalitat
 • Donar continuïtat i millorar la qualitat de les rutes de circulació activa i saludable existents
 • Minimitzar la circulació motoritzada interna, eliminant les dreceres de pas
Objectius del procés participatiu
 • Facilitar la divulgació i comprensió del document d’avanç del PDU
 • Aconseguir un pla/projecte de més qualitat: Recollir diferents perspectives i propostes sobre el model del parc i les activitats noves o existents a l’àmbit de l’Agulla.
 • Teixir noves relacions i millorar la governança amb els agents afectats del territori, per facilitar-ne la gestió i el seguiment durant el propi procés participatiu, així com també en les següents etapes de la tramitació urbanística.
Qui pot participar-hi

Totes les persones i/o entitats interessades en definir els criteris del nou model territorial per a l'àmbit de l'Agulla.

Com participar-hi

El procés participatiu s'inicia el dia 26 d’octubre, amb una roda de premsa que dona el tret de sortida a les accions que es faran posteriorment, i de les quals hi ha més informació a la pestanya corresponent.

Qui ho desitji, podrà participar del procés tant de manera presencial, a través dels tallers, com virtual, a través d’aquesta plataforma registrant-se prèviament.

Impacte del procés participatiu al Pla

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter vinculant però seran valorats abans de la redacció de l'avantprojecte del Pla, i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. A la finalització del procés participatiu, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.


Propostes Veure tots (15)

 • Creat el
  03/12/2021
 • 13
 • Número de comentaris: 0
Mobilitat i prioritats
Prioritzar vies verdes agradables entre trama urbana i l'Agulla: 1. Barri de la Parada- Agulla ....
Veure tots (15)
El que es decideix La creació d'un marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats del territori al voltant del parc.
Qui hi participa Entitats i actors clau vinculats al territori.
Departament Departament de Territori
Grup promotor Departament de la Vicepresindència i de Polítiques Digitals i Territori, Consorci urbanístic l’Agulla, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Sant Fruitós.
Unitat promotora Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Entitats dinamitzadores Estel SCCL
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Octubre de 2021
Data de finalització 29 de Gener de 2022
Referència: II-PART-2021-06-403

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pduambitAgulla/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pduambitAgulla/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

43

Participants

126

Seguidores

13

Comentaris

15

Propostes

173

Adhesions

6

Trobades

23

Respostes