" class="part-icon-bars">

Dibuixem l’Agulla

#L’AGULLA, PARTICIPA! Procés participatiu del Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla

Fase 4 de 4
Fase de retorn 03/05/2022 - 13/10/2022
Fases del procés

Qüestionari en línia

Aquesta enquesta la podeu respondre en uns 5 minuts.

Conèixer la vostra opinió és clau per enriquir el procés participatiu del PDU de l’àmbit de l’Agulla, de les vostres respostes analitzarem les fortaleses i les mancances de l'àmbit. 

Les preguntes s'estructuren en tres blocs. El primer està orientat a conèixer el perfil de les persones que responeu, el segon ens serveix per opinar sobre l'estat actual del Parc de l'Agulla i el tercer sobre la possible ampliació que es planteja en el document que està en redacció.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!


S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.