" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Biopol - Granvia

PDU Biopol-Granvia

Fase 5 de 5
Fase 5. Seguiment 01/01/2023 - 31/12/2023
Fases del procés

En aquest espai podeu fer arribar les vostres propostes al voltant de diferents eixos temàtics en el que actua el PDU. Totes les aportacions seran recollides i valorades. En finalitzar el procés participatiu, es faran arribar junt amb els resultats de tots els canals i activitats, i finalment s'explicitarà quin impacte han tingut i com han estat recollides en el PDU.

Amb la finalitat d'endreçar la informació et convidem a formular propostes en funció dels següents eixos temàtics, dels quals s’indiquen algunes preguntes que poden servir de guia:

  • Model de les activitats i usos biomèdics i el seu impacte socioeconòmic.
  • Model urbà i desenvolupament sostenible. 
  • Altres. Propostes d'altres àmbits susceptibles de poder ser incorporats al PDU.

1 proposta

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Àmbit
Categoria
Origen