" class="part-icon-bars">

Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya 2019-2022

Procés Participatiu per pensar i compartir una visió de futur dels arxius i de la gestió documental

Fase 4 de 4
Retorn 20/06/2022 - 08/07/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Procés participatiu del Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya

Antecedents

El govern de la Generalitat de Catalunya, en la reunió de l'11 de desembre de 2018, va aprovar el Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya, que s’ha de realitzar mitjançant un procés participatiu obert als professionals, institucions i associacions de l’àmbit dels arxius i la gestió de documents, tant en el sector públic com en el privat. 

La realització del procés participatiu del Pla d’Arxius i gestió documental està prevista en tres fases:

Fase 1. Taules de debat territorial.

Fase 2. Taules temàtiques d'experts.

Fase 3. Taules de debat del Pla estratègic d’arxius i gestió documental 2021-2025.

Objectius del Procés Participatius

En la primera fase del Procés Participatiu, la Direcció General del Patrimoni Cultural ha convocat vuit taules de debat en tot el territori. Amb aquesta trobada presencial iniciem el procés de participació, que continuarà després amb la convocatòria de taules d’experts per a reflexionar sobre els temes que hagin sorgit en el debat.

El debat de les taules territorials s’organitza en dues parts. En una primera part els assistents expliquen què pensen de la situació del seu lloc de treball i sobre el centre, servei, institució o empresa on treballen, així com del sector de l’arxivística i la gestió documental en una visió més global. En una segona part es reflexiona sobre sis àmbits de debat.

La segona fase del Procés Participatiu, referent a les taules d'experts, té dos objectius principals: Primer de tot, aprofundir en la diagnosi realitzada a les taules territorials (dins de la temàtica de cadascuna de les taules d’experts), i després oferir els elements per a l’elaboració del Pla estratègic d’arxius i gestió documental 2021-2025.

Amb qui debatrem?

Durant les taules temàtiques, es convocaran aquells experts, proposats i triats entre els professionals de les administracions públiques, institucions privades i empreses, amb reconeguda experiència en tasques de conservació del patrimoni, gestió documental, administració electrònica, software i hardware, preservació documental i manteniment d’equipaments d’arxiu.

Els experts convocats participen a títol personal i no en representació de llur administració, institució o empresa. Es convocaran un màxim de 12 experts per taula. Hi haurà una única reunió presencial per taula a la ciutat de Barcelona (màxim 3-4 hores). Una empresa especialitzada conduirà les reunions i elaborarà les actes. 

El contingut del debat

Pel que fa a les taules de debat territorial, es celebraran vuit repartides per tot el territori:

 1. Sant Feliu de Llobregat
 2. Terrassa
 3. Tarragona
 4. Lleida
 5. Girona
 6. Barcelona (2)
 7. Granollers

El debat i les propostes de les taules territorials seran sobre els següents àmbits:

a. El Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC): Revisió del Sistema d’Arxius de Catalunya (2001-2018): realitats, limitacions, propostes de millora i canvi.

b. Governança i funcionament dels arxius: Revisar la gestió dels centres d’arxiu: context normatiu, equips, recursos, treball en xarxa. Realitats, reptes i propostes de futur.

c. Gestió dels documents, de la informació i la transparència: La gestió documental i l’accés als arxius en la preservació dels drets dels ciutadans en una societat oberta i democràtica.

d. Memòria i patrimoni: els arxius en la societat digital: El futur del patrimoni documental i dels arxius històrics davant dels canvis tecnològics i legals.

e. Arxius i entorn. Visibilitat i projecció dels arxius catalans: Incrementar la comunicació dels arxius i enfortir els vincles amb la societat.

f. La indústria dels arxius i la gestió documental: Incentivar l’activitat professional i empresarial dedicada a la gestió documental, la informació i la explotació de dades i la seva relació amb les administracions públiques

De les nou taules d'experts que es convocaran, cadascuna tindrà un contingut diferent:

 1. Els arxius del segle XXI
 2. Els arxivers del segle XXI
 3. La indústria dels arxius, la gestió documental i la gestió de dades
 4. Conservació i preservació del patrimoni documental
 5. Administració electrònica i gestió documental
 6. Accés a la informació i transparència
 7. La funció social i cultura dels arxius
 8. La projecció dels arxius catalans a l'exterior
 9. Organitrzació del sistema d'Arxius a Catalunya (SAC)


Resposta i compromís del Departament de Cultura

El retorn que el Departament de Cultura ofereix és l’esborrany del Pla estratègic d’arxius i gestió documental de Catalunya 2021-2025, que serà sotmès a l’examen del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental i a debat en la tercera fase del procés participatiu.

Al mateix temps s’explicitaran quins han estat els impactes de les taules, mitjançant un informe que raonarà els motius i la forma en que s’han inclòs o s’han exclòs les aportacions realitzades.

Documents

Els experts convocats tenen a la seva disposició els diferents resums del debat a les taules territorials, que són consultables en el portal Participa.

La Direcció General del Patrimoni Cultural penjarà també en el mateix portal les dades estadístiques i d’activitat dels arxius corresponents a l’any 2017. Així mateix, quan estigui elaborat, també es facilitarà el document sobre l’estudi comparatiu de diferents models d’organització arxivística encarregat a un expert internacional.

Els països escollits per a l’estudi són Alemanya, Austràlia, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, França, Portugal i Regne Unit.


Documents relacionats

Acord del Govern pel qual s’aprova iniciar la tramitació del Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya.

Propostes Veure tots (32)

Veure tots (32)
El que es decideix l'El·laboració del Pla Estratègic
Qui hi participa Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, CoNCA, Subcomissió d’arxius de la Comissió Mixta del govern de la Generalitat – Església Catòlica i Comissió d’Impuls del Pla Nacional de Fotografia
Com es decideix debats presencials i aportacions en línia
Departament Departament de Cultura
Grup promotor Departaments de Cultura, de Presidència, de Polítiques Digitals i Administració Pública i Consorci AOC.
Unitat promotora Direcció General del Patrimoni Cultural
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Gener de 2019
Data de finalització 31 de Desembre de 2020
Referència: II-PART-2019-06-240

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/plaarxius/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/plaarxius/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

11

Participants

356

Seguidores

11

Comentaris

32

Propostes

580

Adhesions