" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "394 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"394 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}
  • +{"ca"=>"394 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"394 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"394 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}

Cos

  • +["Fer un mapeig per detectar els actors (formals i no formals) que han de participar i crear un mapa d'actors accessible. Cal identificar els actors de la cooperació que actualment no estan convidats a participar. També caldria ponderar el pes dels actors per tal de no infrarepresentar-ne cap."]
  • +["Fer un mapeig per detectar els actors (formals i no formals) que han de participar i crear un mapa d'actors accessible. Cal identificar els actors de la cooperació que actualment no estan convidats a participar. També caldria ponderar el pes dels actors per tal de no infrarepresentar-ne cap."]
Esborrats
Addicions
  • +["Fer un mapeig per detectar els actors (formals i no formals) que han de participar i crear un mapa d'actors accessible. Cal identificar els actors de la cooperació que actualment no estan convidats a participar. També caldria ponderar el pes dels actors per tal de no infrarepresentar-ne cap."]
Esborrats
Addicions
  • +["Fer un mapeig per detectar els actors (formals i no formals) que han de participar i crear un mapa d'actors accessible. Cal identificar els actors de la cooperació que actualment no estan convidats a participar. També caldria ponderar el pes dels actors per tal de no infrarepresentar-ne cap."]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la participació Suport a la participació
Versió creada el 03/10/2022 09:52