" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Clarificació de conceptes subvencionats i de costos reals de gestió dels projectes; hi ha molta...
Acceptades
Enfortir les capacitats i els sistemes universitaris als països socis. En aquest sentit,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fent millores en la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, fent un replantejament de membres...
Acceptades
Diferenciar entre entitats tecnificades o no (amb personal amb contracte o sense, només...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Tenir un enfocament de localització, fomentant i reconeixent les prioritats i capacitats locals.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fer una cooperació de banda ampla significa tenir en compte les accions que generen interaccions...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Espai de treball no només de treballadors humanitaris. Ampliar els actors, donat que la tipologia...
Acceptades
Capacitats d'actuar en funció de les capacitats de la cooperació catalana
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Població migrada a Catalunya (diàspora actual i passada)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Canviar el model actual de funcionament: centre - perifèria. Apostar per un sistema en xarxa...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Promoure la participació real dels actors del Sud, amb un diàleg conjunt amb les organitzacions...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Des d’una altra perspectiva, s’afegeix que el que cal és promoure les convocatòries municipals...
Acceptades
Partir de les epistemologies pròpies dels pobles amb els que es treballa
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Educació per futurs alternatius. El futur ha de ser diferent a l'actual per garantir-ne la seva...
Acceptades
En els plans anuals del Pla director caldria especificar quins instruments s'utilitzaran per...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0