" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nexe entre desenvolupament i migració
Acceptades
Optimitzar la tasca que es fa des d’altres agents per tal de rendibilitzar aquest coneixement, el...
Acceptades
La visió uniforme de les demarcacions que no són Barcelona. Cal tenir present i ser conscients...
Acceptades
Capacitació i formació crítica envers les tecnologies (a organitzacions i al sector de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Evitar una concepció holística del país quan no és així. Grans diferències internes. No existeix...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Acords dels gran BARGAIN
Acceptades
Facilitar que els ens locals puguin fer cooperació a través del suport de la Generalitat de...
Acceptades
Impulsar el 0,7% destinat a Cooperació. És un imperatiu que es generalitzi aquesta aportació...
Acceptades
No despolititzar el concepte decolonial. Que no s'acabi convertint en una etiqueta.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Coordinació entre administracions, tant a nivell intern de cada administració i, per tant,...
Acceptades
La competitivitat actual de les convocatòries comporta necessitat d'estructures tècniques als...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Transparència i rendició de comptes
Acceptades
Potenciar la reflexió sobre els impactes globals i empoderar per a l'acció
Acceptades
Aprofundir en el mecanisme de la crida.
En avaluació
Caldria facilitar un accés directe dels òrgans de participació de cooperació al Departament...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Potenciar la modalitat de treball horitzontal, amb una participació activa dels tècnics i...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Igualtat d'accés als medicaments (vacunes).