" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Veure les fases

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Augmentar la visibilitat de la cooperació en els països destinataris de les actuacions, doncs es...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Crear mecanismes (tècnics i econòmics) per avaluar l'impacte de l'EpD, amb indicadors definits...
Acceptades
Aprofundir en el paper de les Coordinadores de Organitzacions no governamentals al...
Acceptades
Digitalització a favor del consum sostenible i responsable.
En avaluació
Cal determinar com es prioritzen els països prioritaris dels Plans Directors de cooperació al...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Obtenir presència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal d’augmentar la...
Acceptades
Més enllà de la denominació concreta, el que és primordial és que aquesta inclogui una mirada...
En avaluació
Violència de gènere i violència masclista
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria impulsar totes les plantejades: desenvolupament, Epd, acció humanitària i d'emergències i
Acceptades
Incloure tots els temes d'EpD en les titulacions oficials.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Per agilitzar dins del foment de les aliances també s'hauria de fomentar les aliances entre els...
Creació d´instruments que impulsin el desenvolupament de blocs de països o àries geogràfiques, a...
 • Creat el
  21/07/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Tenir en compte l'agenda de dones, pau i seguretat
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Acompanyament d'un pla econòmic que permeti planificar una política pública de cooperació.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0