" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05-09-2022 - 31-10-2022
Veure les fases

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

696 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Origen
Cal determinar com es prioritzen els països prioritaris dels Plans Directors de cooperació al...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Circularitat de les migracions i el desenvolupament amb la implicació de la ciutadania d'altres...
Comunitat educativa ampliada: estudiants, professorat, sindicats d’estudiants, AMPA’s i AFA’s,...
Cal una coherència de polítiques. S'hauria de parlar del model d'acció exterior i del problema...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Potenciar la compatibilitat interuniversitària (reconeixement de títols, intercanvis de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
No es pot deixar d’impulsar res perquè no s’ha impulsat suficientment cap instrument ni mecanisme...
La protecció i drets de les poblacions indígenes com a proveïdores de les farmacèutiques.
Divulgador i difusor de la cooperació al desenvolupament i de bones pràctiques
Incorporar instruments avaluables i/o indicadors d’assoliment d’aquests instruments i avaluar els...
Dotar d’una seu física al territori de l’ Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament o de...
Caldria recuperar els convenis humanitaris
Incloure formacions sobre cóm es comptabilitza el 0,7%; a vegades costa saber com es calcula el...
Prioritzar aquelles aliances més estructurals i amb dimensió internacional.
Organitzacions internacionals de drets humans.