" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "504 Agents, aliances clau i instruments"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"504 Agents, aliances clau i instruments"}
  • +{"ca"=>"504 Agents, aliances clau i instruments"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"504 Agents, aliances clau i instruments"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"504 Agents, aliances clau i instruments"}

Cos

  • +["Incorporar instruments avaluables i/o indicadors d’assoliment d’aquests instruments i avaluar els resultats dels instruments abans de fer canvis."]
  • +["Incorporar instruments avaluables i/o indicadors d’assoliment d’aquests instruments i avaluar els resultats dels instruments abans de fer canvis."]
Esborrats
Addicions
  • +["Incorporar instruments avaluables i/o indicadors d’assoliment d’aquests instruments i avaluar els resultats dels instruments abans de fer canvis."]
Esborrats
Addicions
  • +["Incorporar instruments avaluables i/o indicadors d’assoliment d’aquests instruments i avaluar els resultats dels instruments abans de fer canvis."]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la participació Suport a la participació
Versió creada el 03/10/2022 09:52