" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "625 Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"625 Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global"}
  • +{"ca"=>"625 Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"625 Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"625 Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global"}

Cos

  • +["La competitivitat actual de les convocatòries comporta necessitat d'estructures tècniques als països socis, estructures que no tenen i que no poden tenir. "]
  • +["La competitivitat actual de les convocatòries comporta necessitat d'estructures tècniques als països socis, estructures que no tenen i que no poden tenir. "]
Esborrats
Addicions
  • +["La competitivitat actual de les convocatòries comporta necessitat d'estructures tècniques als països socis, estructures que no tenen i que no poden tenir. "]
Esborrats
Addicions
  • +["La competitivitat actual de les convocatòries comporta necessitat d'estructures tècniques als països socis, estructures que no tenen i que no poden tenir. "]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la participació Suport a la participació
Versió creada el 03/10/2022 09:52