" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  04/04/2022 - 04/05/2022

  Informació

  Aquesta fase té com a objectiu donar a conèixer a tots els actors interessats en la política de cooperació al desenvolupament, així com a la ciutadania en general, els objectius del procés participatiu, les seves fases, les formes de participar-hi, i la durada del període de participació. La fase d’informació s’ha iniciat a l’abril de 2022, amb la presentació del calendari del procés participatiu als òrgans reglats de coordinació, consulta i participació de la política de cooperació al desenvolupament.

  A través de les eines de comunicació i informació adients s’informarà durant tot el procés participatiu dels eixos del debat, de com participar a les diferents fases, i del desenvolupament general del procés.

 2. 2
  04/05/2022 - 28/05/2022

  Propostes de diagnosi

  Aquesta fase té com a objectiu valorar amb els actors de la cooperació catalana el disseny i la implementació del present Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 i, en general, enriquir la diagnosi de situació i de context de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

  El document de referència per a aquesta fase és l’informe d’avaluació a mig termini del Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022, que presenta una sèrie d‘anàlisis, conclusions i recomanacions que seran contrastades i enriquides amb les aportacions dels actors a través de propostes en línia en aquesta plataforma. 

  Les aportacions rebudes seran tingudes en compte en l’elaboració del document de base del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, i per nodrir el debat en les sessions deliberatives.

 3. 3
  13/06/2022 - 25/07/2022

  Sessions deliberatives amb els actors

  Aquesta fase té com a objectiu recollir les propostes dels actors interessats en la política de cooperació al desenvolupament, així com de la ciutadania en general, sobre els lineaments principals del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, a partir d’un document de base.

 4. 4
  05/09/2022 - 31/10/2022

  Retorn

  Aquesta fase té com a objectiu fer arribar els resultats del procés participatiu a tots els participants i agents, així com explicar com s’han considerat i tractat les diferents aportacions rebudes.