" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla Europa

#PlaEuropa Contribució ciutadana al llibre blanc que servirà per guiar les futures accions del Govern a Europa

Fase 4 de 4
Redacció del llibre blanc 01/04/2019 - 26/05/2019
Fases del procés

Canvis a "Futurs pressupostos de la UE (fòrum en línia fins el 10 de març)"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?

   

  Objectius:

  1. Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.
  2. Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.
  3. Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).
  4. Debatre si cal més o menys transnaciolisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinars és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, Jordi Solé; representant la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. El moderador està pendent de confirmar.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

 • +

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?

   

  Objectius:

  1. Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.
  2. Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.
  3. Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).
  4. Debatre si cal més o menys transnaciolisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinars és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, Jordi Solé; representant la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. Finalment, la presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

 • -<p><strong><em>Pregunta: </em> </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><ol><li>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.</li><li>Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </li><li>Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).</li><li>Debatre si cal més o menys transnaciolisme. </li></ol><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus:</em></strong><em> </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinars</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, <strong>Jordi Solé</strong>; representant la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, <strong>Marc Sabadí</strong>. El moderador està pendent de confirmar. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el <strong>dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
 • +<p><strong><em>Pregunta: </em> </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><ol><li>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.</li><li>Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </li><li>Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).</li><li>Debatre si cal més o menys transnaciolisme. </li></ol><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus:</em></strong><em> </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinars</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, <strong>Jordi Solé</strong>; representant la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, <strong>Marc Sabadí</strong>. Finalment, la presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, <strong>Teresa Carreras</strong>, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el <strong>dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
Esborrats
 • -

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?

   

  Objectius:

  1. Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.
  2. Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.
  3. Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).
  4. Debatre si cal més o menys transnaciolisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinars és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, Jordi Solé; representant la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. El moderador està pendent de confirmar.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

 • Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.
 • Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).
 • Debatre si cal més o menys transnaciolisme.

 • Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinars és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, Jordi Solé; representant la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. Finalment, la presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

Addicions
 • Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.
 • Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).
 • Debatre si cal més o menys transnaciolisme.

 • Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinars és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, Jordi Solé; representant la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. El moderador està pendent de confirmar.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

 • +

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?

   

  Objectius:

  1. Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.
  2. Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.
  3. Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).
  4. Debatre si cal més o menys transnaciolisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinars és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, Jordi Solé; representant la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. Finalment, la presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

Esborrats
 • -<p><strong><em>Pregunta: </em> </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><ol><li>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.</li><li>Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </li><li>Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).</li><li>Debatre si cal més o menys transnaciolisme. </li></ol><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus:</em></strong><em> </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinars</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, <strong>Jordi Solé</strong>; representant la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, <strong>Marc Sabadí</strong>. El moderador està pendent de confirmar. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el <strong>dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
Addicions
 • +<p><strong><em>Pregunta: </em> </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><ol><li>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per la ciutadania europea.</li><li>Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </li><li>Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic).</li><li>Debatre si cal més o menys transnaciolisme. </li></ol><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus:</em></strong><em> </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinars</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l'eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, <strong>Jordi Solé</strong>; representant la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; així com el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, <strong>Marc Sabadí</strong>. Finalment, la presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, <strong>Teresa Carreras</strong>, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE es celebrarà el <strong>dijous 21 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
Número de versió 20 de 35 Mostra totes les versions Tornar al debat
Autoria de la versió
Avatar: Claudia Puigderrajols Claudia Puigderrajols
Versió creada el 15/02/2019 11:05