" class="part-icon-bars">

Participació pública per a l'elaboració del Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus

Projecte d'ordre Pla Rector d’ús i Gestió de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

Fase 2 de 2
Fase de retorn 10/10/2023 - ?
Fases del procés

102 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Caiac de mar tot l'any
-El caiac és la forma més respectuosa amb l'entorn marí, ja que no disposa de motorització, ni...
Espais Naturals de Silenci
Practico senderisme per Cap de Creus, amb la Pandèmia, s'ha incrementat els usuaris, tant per...
Pagaia Club de Caiac
Agrupació Amics del Sant Elm
Manfiestacions que formula l’agrupació amics del sant elm a la proposta de pla rector d’ús i...
Inclusió del Comitè de Cogestió en l'Òrgan gestor del PNManteniment com RNP del calador Tres...
Document adjunt amb argumentacions a les conclusions crítiques aportades per IADEN-Salvem...
-La navegació amb caiac és la forma més respectuosa amb l'entorn marí, ja que no disposa de...
Recolzem els avanços en la gestió de la pesca recreativa d’aquest nou PRUG que considerem un pas...
A l'annex 8, s'hauria d'incloure també com a embarcacions a les quals no es permet la seva...
Les àrees de pernoctació han de ser moltes més que dues, repartides pel parc, tant arran d’aigua...
Alive Fundació, com a entitat amb objectius conservacionistes centrats en el medi marí, insistim...
En les actuals RNP està permesa la pesca amb canya excepte amb esquer viu des de fa pocs mesos....
Falta posar límits / topalls per evitar la sobrefreqüentació que s’observa en diferents...
Es prohibeix passejar pels parcs naturals? Diria que no. Limitar el submanirisme és no permetre...
A l'annex 6, al punt 1 "Relació d’espècies que no es poden capturar per la pesca recreativa",...
A les zones del P.N. amb una protecció més elevada, cada any hi ha més quantitat de vida i les...
Proposo que es permeti l'ús del rufió en petites embarcacions, ja que des de sempre s'ha...
Punt 7.3 ....es prohibeix el suministrament de combustible....D'entrada, és molt poc provable,...
A part de les meves opinions expressades en una altra intervenció, algunes de les quals...