" class="part-icon-bars">

Participació pública per a l'elaboració del Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus

Projecte d'ordre Pla Rector d’ús i Gestió de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

Fase 2 de 2
Fase de retorn 10/10/2023 - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulada a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del Pla Rector d'Ús i Gestió (d'ara endavant, PRUG) de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus. Aquest procés de participació pública té per objecte que el PRUG que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes dels diversos sectors socials, empresarials o institucionals interessats

El PRUG és l’instrument que en els parcs naturals desplega el Pla de protecció del medi natural i del paisatge desenvolupant i concretant les determinacions de gestió, protecció i conservació de l’espai protegit. EL PRUG estableix normes, directrius, criteris i actuacions necessàries per gestionar l’espai. La Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus en el seu article 10. 4 determina que d’acord amb les disposicions del Pla especial, el Pla rector d'ús i gestió ha de programar les actuacions i establir les altres determinacions que resultin necessàries per al desenvolupament de la gestió del Parc Natural durant el seu període de vigència, quatre anys.

El PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus planteja uns eixos principals de regulació que son:

 • Introduir el concepte de planificació adaptativa per tal que el PRUG tingui la capacitat de ser revisat i actualitzat de forma àgil.
 • Sensibilització i corresponsabilitat amb els objectius de l’espai per part dels ens locals, de les empreses i entitats que operen en aquest, i dels usuaris que en gaudeixen, es fonamental per a garantir la conservació del patrimoni natural del Parc Natural.
 • Eina d’impuls social i econòmic del territori a partir del reconeixement a les empreses i entitats mitjançant una marca distintiva que s’atorga a aquelles compromeses amb l’espai. 
 • Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d’excel·lència dins l’espai protegit i priorització de la pesca fora d’aquestes
 • Protecció de les praderies de fanerògames marines amb la implementació d’un pla pilot de fondeig i amarrament
 • Millora de la vigilància a l’espai

Aquest proposta de Pla rector d’ús i gestió (PRUG) es basa en els resultats dels treballs cientificotècnics realitzats, a les reunions realitzades amb els diferents sectors socioeconòmics, en la normativa vigent de la pràctica de les activitats professionals i esportives que tenen lloc al medi marí del Parc Natural de Cap de Creus, en la conservació del medi natural i del patrimoni històric i en la consideració de les problemàtiques que es donen al Parc Natural.

En aquest sentit, les normes descrites en aquest PRUG volen regular les activitats que es porten a terme al Parc Natural per tal de garantir la conservació del medi natural. Així, el PRUG estableix unes mesures adaptades a les necessitats biològiques i socioeconòmiques del Parc, que han de permetre mantenir en bon estat les espècies i els hàbitats marins (sobretot els ecològicament més vulnerables i/o protegits per la normativa, convenis o acords nacionals i internacionals) i les restes arqueològiques submergides, tot i garantint compatibilitat d’usos i la sostenibilitat de les activitats econòmiques.

Els objectius que persegueix son:

 1. Restaurar i conservar els processos naturals i la biodiversitat associada
 2. Conservar els hàbitats i les espècies d’especial interès
 3. Conservar els elements i llocs geològics d’especial interès
 4. Conservar el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic
 5. Contribuir a la conservació del patrimoni cultural material i immaterial
 6. Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai
 7. Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat
 8. Contribuir al coneixement ecològic i geològic en general
 9. Articular la gestió de l'espai amb la planificació i gestió sectorial
 10. Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla

En aquest procés de participació pública és poden consultar els següents documents als documents següent:

 • Proposta d’ordre
 • Memòria General
 • Memòria d’Impacte
 • Programa d’Actuacions

I fer les propostes que es considerin necessàries per la seva millora. 

Propostes Veure tots (104)

Al·legacions Pesca Recreativa (A l'anterior faltava l'arxiu)
Al.legacions, , propostes i arguments de la Pesca recreativa en arxiu adjunt, a l'anterior...
La FECDAS durant el procés ha demanat que les Reserves Naturals Parcials (RNP) puguin ser...
Propostes relatives al prug:Documents Adjunts
Veure tots (104)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 27 de Setembre de 2022
Data de finalització 14 de Novembre de 2022
Referència: II-PART-2022-09-535

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/plarectorpncapcreus/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/plarectorpncapcreus/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

574

Participants

459

Seguidores

235

Comentaris

104

Propostes

924

Adhesions

3

Trobades