" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos

#ParlemPressupostos Prova pilot interna sobre participació en política pressupostària

Fase 3 de 3
Retorn 22/07/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Canvis a "Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) "

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
21/07/2023 13:05

Versió 2

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
21/07/2023 13:23
Versions 2 Torna a la proposta