" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos

#ParlemPressupostos Prova pilot interna sobre participació en política pressupostària

Fase 3 de 3
Retorn 22/07/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Canvis a "Opcions d’ingressos i despeses pel que fa a la determinació de marges pressupostàries per a noves iniciatives, trobada presencial 21/06/2023"

Versions

Versió 1

Avatar: Rosa Oliveras Castanyer Rosa Oliveras Castanyer
26/04/2023 11:44

Versió 2

Avatar: Rosa Oliveras Castanyer Rosa Oliveras Castanyer
26/04/2023 11:48

Versió 3

Avatar: Rosa Oliveras Castanyer Rosa Oliveras Castanyer
15/05/2023 10:28

Versió 5

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
30/05/2023 10:49

Versió 8

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
09/06/2023 07:14

Versió 9

Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
09/06/2023 07:19

Versió 10

Avatar: Rosa Oliveras Castanyer Rosa Oliveras Castanyer
09/06/2023 16:11

Versió 12

Avatar: Rosa Oliveras Castanyer Rosa Oliveras Castanyer
15/06/2023 10:09

Versió 13

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
21/07/2023 14:25

Versió 14

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
21/07/2023 14:29
Versions 14 Tornar a la trobada