" class="part-icon-bars">

Modificació del planejament de l’àmbit residencial Poble Nou Nord de Llers

Procés participatiu previ a la modificació del planejament vigent

Fase 3 de 3
Retorn 15/11/2023 - 15/07/2024
Fases del procés

Canvis a "Sessió de Retorn"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
25/06/2024 16:58

Versió 2

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
25/06/2024 17:02

Versió 3

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
25/06/2024 17:04

Versió 4

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
25/06/2024 17:06

Versió 6

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
26/06/2024 09:25

Versió 9

Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
05/07/2024 14:48
Versions 9 Tornar a la trobada