" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de modificació del Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de modificació del Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis

Fase 1 de 1
Introducció ? - ?
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

  1. 1
    ? - ?

    Introducció