" class="part-icon-bars">

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2021

Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030

Fase 5 de 5
Retorn i avaluació 01/07/2021 - 31/07/2021
Fases del procés

Qui pot fer propostes?

Cada treballador i treballadora d'FGC pot presentar un màxim de 2 propostes, una d'àmbit intern i una d'àmbit extern.

Com poden ser les propostes?

  • D'àmbit intern, és a dir que incideixen en el treball i organització intern d'FGC.
  • D'àmbit extern, és a dir que incideixen en les infraestructures i serveis que FGC ofereix a la ciutadania.

Com es validen?

Una comissió tècnica d'FGC, constituïda per al procés i formada per representants de les àrees a les que fan referència les propostes, és l'encarregada de validar-les en base als requisits d'acceptació establerts al protocol del procés.

Qui pot votar?

Tant el personal d'FGC com la ciutadania en general podran votar aquelles propostes vàlides que considerin més interessants a través de dos processos de votació:

  1. Procés de votació intern - el personal d'FGC podrà votar un total de 3 propostes d'àmbit intern, és a dir, aquelles que incideixen en en el treball i organització internes d'FGC.
  2. Procés de votació extern - la ciutadania resident a Catalunya major de 16 anys podrà votar un total de 3 propostes d'àmbit extern, és a dir, aquelles que incideixen en les instal·lacions i serveis que ofereix FGC.

Per participar en el procés de votació, només caldrà registrar-se al Participa.gencat.cat mitjançant un correu electrònic.

Categories Categories
Subcategories Subcategories