" class="part-icon-bars">

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2021

Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030

Fase 5 de 5
Retorn i avaluació 01/07/2021 - 31/07/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-2030 amb l'objectiu de què les empreses i organitzacions avancin i fomentin un activisme corporatiu que permeti construir referents en la implicació i impuls d’accions que responguin als reptes actuals i que contribueixin de manera activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En el marc d’aquest projecte es pretén promoure la participació i implicació de totes les persones d’FGC i dels grups d’interès en la presa de decisions de forma ordenada i sistemàtica. És en aquest punt on neix la voluntat de dur a terme els primers pressupostos participatius que estaran regits pels criteris establerts en el protocol del procés.

Eixos de l’Estratègia d’activisme 2020-2030

Els quatre eixos d’actuació són:

  1. #SerÈtics
  2. #CréixerAmbLesPersones
  3. #TriarElCamíSostenible
  4. #GenerarOportunitats

I un cinquè objectiu sota un repte transversal per al foment de l’Activisme com a cultura corporativa: #JoSocActivista

Dins l’eix 2 #CréixerAmbLesPersones, hem incorporat el repte de l’Estratègia d’activisme amb objectiu d'impulsar processos de cocreació innovadors que permetin la participació, la implicació, la suma de talent i el lideratge participatiu de totes les persones que formen part d’FGC.

Objectius del procés participatiu

L’objectiu general és implicar i fer protagonistes els diferents grups d’interès d’FGC en la decisió sobre l’objecte d’una part del pressupost d’inversió de l’empresa.

Per aconseguir-ho, es plantegen els següents objectius específics:

  1. Integrar el personal intern d’FGC en la codecisió d’actuacions amb afectació tant interna com a nivell de territori i de la resta de grups d’interès.
  2. Construir una cultura de participació i d’innovació oberta a través de la pràctica que integri a tots els grups d’interès d’FGC.
  3. Fomentar la reflexió sobre les necessitats presents a nivell intern i territorial entorn els serveis oferts per FGC en concret i la mobilitat en general.


Com s’articula?

FGC posa a disposició del procés participatiu una partida màxima de 300.000 € per a l’execució de les propostes que surtin escollides dels pressupostos participatius.

Aquesta partida es distribuirà en base al següent criteri:

  • 80.000 € per executar propostes que afectin a l’organització i funcionament intern d’FGC, amb una incidència directa en el personal intern.
  • 220.000 € per executar propostes del servei, amb una incidència directa en la ciutadania i la resta de grups d’interès.

Aquesta distribució és orientativa i la comissió de coordinació pot prendre la decisió de variar-la en funció de les propostes guanyadores.

El que es decideix En què s'inverteixen 300.000 € del pressupost d'inversions d'FGC
Qui hi participa Personal d'FGC i ciutadania en general
Departament Departament de Territori
Unitat promotora Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Entitats dinamitzadores Gabinet Ceres
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Març de 2021
Data de finalització 31 de Juliol de 2021
Referència: II-PART-2021-04-383

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pressupostosparticipatiusFGC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pressupostosparticipatiusFGC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

386

Participants

112

Seguidores