" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre per la qual s’aprovin els preus públics del Servei Català de la Salut

Definició del futur dels preus públics del Servei Català de la Salut

Fase 1 de 1
Propostes 05/07/2019 - 05/08/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte d’ordre per tal d’aprovar els preus públics del Servei Català de la Salut.

Objectius de la nova ordre

La iniciativa pretén regular la fixació dels preus públics que aplica el Servei Català de la Salut per l’assistència sanitària el pagament de la qual s’ha de reclamar als tercers obligats al pagament, amb el doble objectiu de:

 • garantir la sostenibilitat econòmica del sistema públic de salut, i
 • garantir el rescabalament equitatiu dels costos d’assistència que el sistema públic de salut ofereix a tercers obligats al pagament.


Canvis que proposa la nova ordre

 • Incloure noves línies assistencials del Servei Català de la Salut, així com prestacions sanitàries, proves diagnòstiques o tractaments que no estan inclosos actualment a l’annex de l’ordre de preus públics vigent.
 • Actualització de preus, derivada de l’evolució dels costos dels serveis prestats atès que no s’han actualitzat els preus des de l’any 2013.


La iniciativa pretén regular la fixació dels imports dels preus públics que aplica el Servei Català de la Salut per l’assistència sanitària el pagament de la qual s’ha de reclamar als tercers obligats al pagament, amb el doble objectiu de:

 • garantir la sostenibilitat econòmica del sistema públic de salut, i
 • garantir el rescabalament equitatiu dels costos d’assistència que el sistema públic de salut ofereix a tercers obligats al pagament.


Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Davant la situació descrita en l’apartat 1 d’aquesta memòria, les alternatives existents serien:

a) L’opció de “no fer res” o mantenir la situació actual, que comporta:

 • Mantenir els imports dels preus públics relatius als serveis que aplica el Servei Català de la Salut a tercers obligats al pagament.
 • No actualitzar l’activitat de les diferents línies assistencials i noves prestacions sanitàries, proves diagnòstiques o tractaments que ofereix el Servei Català de la Salut.
 • Aplicar l’Ordre SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la qual s'aprovaven els preus públics del Servei Català de la Salut.


b) L’opció proposada, que comporta:

 • Actualitzar els imports dels preus públics relatius als serveis que aplica el Servei Català de la Salut a tercers obligats al pagament.
 • Actualitzar l’activitat de les diferents línies assistencials amb la incorporació dels conceptes facturables i els seus corresponents preus públics que no estaven inclosos a l’Ordre SLT/30/2013 (principalment, l’atenció sociosanitària i l’atenció a la salut mental) i afegir les noves prestacions sanitàries, proves diagnòstiques o tractaments que no estiguin inclosos a la llista de preus de l’Ordre.

L’instrument normatiu que articula aquesta opció és una norma de rang reglamentari (ordre) que substitueixi la norma actual.


c) L’opció alternativa, que comporta:

 • Actualitzar els imports dels preus públics relatius als serveis que aplica el Servei Català de la Salut a tercers obligats al pagament.
 • No actualitzar l’activitat de les diferents línies assistencials i noves prestacions sanitàries, proves diagnòstiques o tractaments que ofereix el Servei Català de la Salut.
 • Aplicar l’Ordre SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la qual s'aprovaven els preus públics del Servei Català de la Salut

L’instrument normatiu que articula aquesta opció és una resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Català de la Salut.

Aquesta solució permetria actualitzar els imports dels serveis actualment previstos a l’Ordre esmentada però no permetria incorporar-ne de nous amb els seus corresponents imports, cosa que no permetria cobrar-los a tercers, i per això s’ha desestimat.

El que es decideix L'opció plantejada sobre la que es definiran els futurs preus públics del Servei Català de la Salut
Qui hi participa Dirigit a ciutadania interessada en contribuir a la definició de la futura definició dels preus públics del Servei Catlà de la Salut
Com es decideix A través de la proposta efectuada pel Servei Català de la Salut i amb la valoració de la incorporació de modificacions recollides a través del portal Participa.gencat.cat
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Unitat promotora Servei Català de la Salut
Disposa de retorn No
Data d'inici 05 de Juliol de 2019
Data de finalització 05 de Agost de 2019
Referència: II-PART-2019-07-249

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/preuspublicssalut/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/preuspublicssalut/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

183

Seguidores