" class="part-icon-bars">

Canvis a "Sessió deliberativa 1. Protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària i mitigació i adaptació al canvi climàtic"

Mode de vista de comparació:

Dia i hora de finalització

  • -2020-10-15 19:30:00 +0200
  • +2020-10-15 20:30:00 +0200
  • -2020-10-15 19:30:00 +0200
  • +2020-10-15 20:30:00 +0200
Esborrats
  • -2020-10-15 19:30:00 +0200
Addicions
  • +2020-10-15 20:30:00 +0200
Esborrats
  • -2020-10-15 19:30:00 +0200
Addicions
  • +2020-10-15 20:30:00 +0200
Número de versió 4 de 23 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Flavia Galmarini Flavia Galmarini
Versió creada el 08/07/2020 13:12