" class="part-icon-bars">

Els espais oberts i el sòl agrícola

21/08/2020 10:40  
El Pla proposa incrementar el sòl agrícola inclòs en la categoria de sòl no urbanitzable de protecció especial. Ens sembla del tot desproporcionat i injustificat que es vulgui “blindar” una bona part del territori penedesenc. Si el que es pretén és establir una zona de monocultiu, no té cap mena de lògica ni és bo. Cal deixar oberta la possibilitat a la diversificació dels aprofitaments o a un canvi d’orientació productiva.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-08-79165
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79165/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79165/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

2 en contra (66.7%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En contra  

Estic en desacord amb el plantejament sobre el sol agrari, i d'acord que el monocultiu no es l'adequat pel territori, per diverses causes incloses las mediambientals i la dependència de les produccions foranies.
Hi ha que protegir el sòl agrícola davant de la especulació que es fonamenta en altres activitats amb rendiments financers alts, per exemple, el canvi d'ús del sòl agrícola a camp de plaques solars (subvencionat per energies renovables), es necessari compatibilitzar els objectius ALIMENTS i ENERGIA

Carregant els comentaris ...