" class="part-icon-bars">

L'ecosistema agrícola (espais oberts)

21/08/2020 10:43  
La protecció de l’ecosistema agrícola no té res a veure amb la viabilitat econòmica de les empreses agràries. Si l’objectiu principal d’una empresa —agrària o industrial— és produir, tots els demés valors són secundaris. L’empresari, i també l’agrari, ha de tenir les possibilitats reals per a desenvolupar la seva tasca en les millors condicions, sense limitacions que facin que no sigui competitiva. Les activitats permeses han de ser multi funcionals i mai imposar una llista tancada.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-08-79166
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79166/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79166/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Moltes gràcies per les vostres aportacions, estem treballant per a donar resposta a les vostres preguntes.

Carregant els comentaris ...