" class="part-icon-bars">

Viabilitat econòmica dels espais forestals

21/08/2020 10:51  
Cal considerar i valorar la implicació dels terrenys forestals en el desenvolupament sostenible: producció de biomassa per a reduir el consum de combustibles fòssils, embornals de CO2, serveis ecosistèmics, bioplàstics, bioeconomia, etcètera. Per a que els propietaris de monts s’involucrin en la gestió sostenible, s’han d’establir mesures de foment, com ara els incentius per les “externalitats” ambientals, o preveure ajuts per l’aforestació de terrenys agraris.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2020-08-79168
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2902/proposals/79168/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Jordi Oyonarte

Tot i estar d'acord amb el preambul, no podem deixar que el bosc es sostingui a base de ajuts i subvencions. Tampoc nomes en mans dels propietaris. Recuperar la propietat publica per fomentarhi i facilitar activitats economiques. Bosc comestibles, ecoturisme, valoracio patrimoni animal, natural e historic

Estic d'acord amb Jordi, tenint que entendre el bosc com un ecosistema complex on conviuen vegetals i animals (inclòs els homes), la conservació i la regeneració dels boscos autòctons es una forma de aconseguir-hi que compleixin amb la seva missió, si més no la cura dels mateixos no es pot deixar-hi en mans privades (propietaris) hi ha de ser la iniciativa pública la que planifiqui i protegeixi aquest mitja fonamental per la vida.

Conversa amb Generalitat de Catalunya

Moltes gràcies per les vostres aportacions, estem treballant per a donar resposta a les vostres preguntes.

Els propietaris dels boscos es poden involucrar en la gestió sostenible i ecològica dels mateixos per mitja de actuacions públiques que busquin tant el benestar social actual com el futur, deixant com herència uns ecosistemes forestals que protegeixin la vida de les generacions futures

Comentari moderat el 27/10/2020 15:16
Comentari moderat el 27/10/2020 15:17

here we are providing baddies east and most popular reality tv shows for the us people. People can watch these show on our website.
https://baddies-east.com/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...