" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

#PTPPenedès PTP Penedès

Fase 4 de 5
Fase d'exposició pública de l'Avantprojecte 06/02/2024 - 07/06/2024
Fases del proceso
Volver a la página del proceso

Fases del proceso

 1. 1
  15/07/2020 - 30/08/2020

  Introducción

  Durant aquesta fase es realitzarà la presentació pública del document d'Avanç de propostes del Pla. Així mateix tota la documentació restarà consultable mitjançant aquest portal i la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 2. 2
  08/10/2020 - 30/11/2020

  Participació en seminaris d’experts i sessions deliberatives

  Durant aquesta fase es desenvolupen, de forma intercalada, seminaris d'experts i sessions deliberatives entre la ciutadania per a cada un dels eixos del debat.

 3. 3
  01/12/2020 - 26/02/2021

  Elaboració d'informes de resum d'aportacions

  Durant aquesta fase s'elaboraran els documents amb el recull d'aportacions acceptades i no acceptades motivadament, durant el procés participatiu.

 4. 4
  06/02/2024 - 07/06/2024

  Fase d'exposició pública de l'Avantprojecte

  Durant aquesta fase s'exposen públicament els plans territorials parcials per a què la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes al document.

  Fins el 7 de juny podeu fer suggeriments a l'Avantprojecte del Pla.

 5. 5
  ? - ?

  Fase de retorn de l'exposició pública

  Abans de l'agost es publicarà en aquest portal l'informe de retorn de les propostes rebudes.