" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

Canvis a "AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell"

Mode de vista de comparació:

Títol (Català)

 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell
 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell

Títol (Castellano)

 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell
 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +AUTOGESTIONADA - Punt Òmnia Espronceda Sabadell

Títol (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Català)

 • +

  Sessions de debat autogestionades per dinamitzadors i dinamitzadores dels Punts Òmnia on es reflexiona sobre com ha de ser l’Òmnia del futur.

  El debat se centra en els següents temes:

  • Les línies de treball del programa Òmnia
  • El rol dels actors del programa Òmnia
  • La metodologia d’intervenció comunitària i treball en xarxa
  • Com afavorir la inclusió social a través de les TIC


 • +<p>Sessions de debat autogestionades per dinamitzadors i dinamitzadores dels Punts Òmnia on es reflexiona sobre com ha de ser l’Òmnia del futur.</p><p>El debat se centra en els següents temes:</p><ul><li>Les línies de treball del programa Òmnia</li><li>El rol dels actors del programa Òmnia</li><li>La metodologia d’intervenció comunitària i treball en xarxa</li><li>Com afavorir la inclusió social a través de les TIC</li></ul><p><br></p>
Esborrats
 • El rol dels actors del programa Òmnia
 • La metodologia d’intervenció comunitària i treball en xarxa
 • Com afavorir la inclusió social a través de les TIC


Addicions
 • +

  Sessions de debat autogestionades per dinamitzadors i dinamitzadores dels Punts Òmnia on es reflexiona sobre com ha de ser l’Òmnia del futur.

  El debat se centra en els següents temes:

  • Les línies de treball del programa Òmnia
  • El rol dels actors del programa Òmnia
  • La metodologia d’intervenció comunitària i treball en xarxa
  • Com afavorir la inclusió social a través de les TIC


Esborrats
Addicions
 • +<p>Sessions de debat autogestionades per dinamitzadors i dinamitzadores dels Punts Òmnia on es reflexiona sobre com ha de ser l’Òmnia del futur.</p><p>El debat se centra en els següents temes:</p><ul><li>Les línies de treball del programa Òmnia</li><li>El rol dels actors del programa Òmnia</li><li>La metodologia d’intervenció comunitària i treball en xarxa</li><li>Com afavorir la inclusió social a través de les TIC</li></ul><p><br></p>

Descripció (Castellano)

 • +

  Sesiones de debate autogestionadas por dinamizadores y dinamizadoras de los Puntos Òmnia donde se reflexiona sobre cómo debe ser el Òmnia del futuro.

  El debate se centra en los siguientes temas:

  • Las líneas de trabajo del programa Omnia
  • El rol de los actores del programa Omnia
  • La metodología de intervención comunitaria y trabajo en red
  • Cómo favorecer la inclusión social a través de las TIC


 • +<p>Sesiones de debate autogestionadas por dinamizadores y dinamizadoras de los Puntos Òmnia donde se reflexiona sobre cómo debe ser el Òmnia del futuro.</p><p>El debate se centra en los siguientes temas:</p><ul><li>Las líneas de trabajo del programa Omnia</li><li>El rol de los actores del programa Omnia</li><li>La metodología de intervención comunitaria y trabajo en red</li><li>Cómo favorecer la inclusión social a través de las TIC</li></ul><p><br></p>
Esborrats
 • El rol de los actores del programa Omnia
 • La metodología de intervención comunitaria y trabajo en red
 • Cómo favorecer la inclusión social a través de las TIC


Addicions
 • +

  Sesiones de debate autogestionadas por dinamizadores y dinamizadoras de los Puntos Òmnia donde se reflexiona sobre cómo debe ser el Òmnia del futuro.

  El debate se centra en los siguientes temas:

  • Las líneas de trabajo del programa Omnia
  • El rol de los actores del programa Omnia
  • La metodología de intervención comunitaria y trabajo en red
  • Cómo favorecer la inclusión social a través de las TIC


Esborrats
Addicions
 • +<p>Sesiones de debate autogestionadas por dinamizadores y dinamizadoras de los Puntos Òmnia donde se reflexiona sobre cómo debe ser el Òmnia del futuro.</p><p>El debate se centra en los siguientes temas:</p><ul><li>Las líneas de trabajo del programa Omnia</li><li>El rol de los actores del programa Omnia</li><li>La metodología de intervención comunitaria y trabajo en red</li><li>Cómo favorecer la inclusión social a través de las TIC</li></ul><p><br></p>

Descripció (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Dia i hora d'inici

 • +2019-11-06 18:00:00 +0100
 • +2019-11-06 18:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2019-11-06 18:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2019-11-06 18:00:00 +0100

Dia i hora de finalització

 • +2019-11-06 19:00:00 +0100
 • +2019-11-06 19:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2019-11-06 19:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2019-11-06 19:00:00 +0100

Adreça

 • +Sabadell
 • +Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +Sabadell

Ubicació (Català)

 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell
 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell

Ubicació (Castellano)

 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell
 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell
Esborrats
Addicions
 • +Casal Cívic Rogelio Soto - Espronceda Sabadell

Ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Català)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Àmbit

 • +Societat, ciutadania i families
 • +Societat, ciutadania i families
Esborrats
Addicions
 • +Societat, ciutadania i families
Esborrats
Addicions
 • +Societat, ciutadania i families
Autoria de la versió
Avatar: Hungria Panadero Hungria Panadero
Versió creada el 14/11/2019 11:50