" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Fases del procés

El procés participatiu tenia com a finalitat aportar idees per redefinir el programa i adaptar-lo a les noves necessitats d'accés a les TIC i a les demandes actuals en aquest àmbit (impressió 3D, apps, robòtica educativa, internet de les coses, ...). Les TIC estan presents cada cop en més esferes vitals, en el món del treball, en l'educació, en les relacions personals, en la salut, ... i l'Òmnia ha sabut evolucionar al llarg d'aquests 20 anys en paral·lel a les noves demandes, però aquesta evolució potser no s'ha fet d'una manera ordenada, analitzant si els objectius inicials segueixen sent vigents o si la metodologia emprada segueix sent l'adient per donar resposta als nous requeriments que la societat actual fa.

Ha arribat el moment de presentar els resultats del procés participatiu, el recull de les aportacions i propostes que es van recopilar tant a les sessions presencials com de forma virtual. 

L'Equip Òmnia DGACC conjuntament amb la Direcció General de Participació, Delibera i la Fundació Ferrer i Guàrdia (entitats que van donar suport al procés participatiu) hem elaborat l'informe definitiu del Procés Participatiu "Construïm l'Òmnia del Futur".

Aquest document inclou: els objectius i finalitats del procés participatiu, desenvolupament del mateix, dades de participació i, sobretot, els resultats i conclusions dels debats.

Les aportacions que recull aquest informe obren la porta al disseny de l'Òmnia del Futur, al que esteu totes i tots convidades a participar.