" class="part-icon-bars">

Construïm l'Òmnia del Futur

#SOMNIA Procés Participatiu per repensar la Xarxa Òmnia, programa universal d’intervenció social

Fase 5 de 5
Retorn 01/01/2020 - 31/12/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  07/01/2019 - 22/04/2019

  Disseny del procés participatiu

  Fase inicial del procés participatiu, on s'han definit els eixos de debat, els objectius, el mapa d'actors i la metodologia del procés participatiu, recollits dins el Marc de referència.

  S'ha format un Grup Motor que té com a funcions, entre d'altres: validar els documents i les diferents fases del procés.

  El Grup Motor està format per representants de les següents institucions i entitats:

  • Direcció General de Participació (Generalitat de Catalunya)
  • Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (Generalitat de Catalunya)
  • Coletic
  • FAVIBC
  • Fundació Pere Tarrés
  • Associació de professionals de la Dinamització social digital
  • Ajuntament de Martorell
  • Ajuntament de Sabadell
  • Oficina de suport al programa Òmnia


  S'ha elaborat un mapa d'actors de l'entorn de cada punt òmnia per tal de facilitar la participació del major nombre de persones posible en les sessions presencials previstes, un total de vint-i-tres.


 2. 2
  23/04/2019 - 30/06/2019

  Diagnosi i anàlisi d'impacte

  En aquesta fase es vol fer una anàlisi de l'impacte que ha tingut el programa Òmnia en els seus 20 anys d'existència.

  S'han elaborat, i validat per part del grup motor, tres qüestionaris: un adreçat als i les Dinamitzadores, un adreçat a Entitats gestores i un altre a Participants del programa. S'estan explotant les dades dels tres qüestionaris. Una vegada fet l'anàlisi s'emetrà l'informe corresponent.
 3. 3
  01/07/2019 - 30/11/2019

  Participació

  Està previst que el procés es desenvolupi de manera presencial, amb debats dinamitzats, de manera telemàtica via aquest mateix portal i també amb sessions autogestionades, per tal de poder cobrir el màxim de territori i que el major nombre de Punts Òmnia puguin debatre sobre el seu futur.

 4. 4
  02/12/2019 - 31/12/2019

  Anàlisi d'aportacions i presentació de resultats

  Un cop finalitzada la fase de participació, es recolliran les aportacions i s'elaborarà un informe dels resultats.

 5. 5
  01/01/2020 - 31/12/2020

  Retorn

  A partir de l'anàlisi de les aportacions del procés participatiu, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària dissenyarà el nou marc conceptual del Programa Òmnia.