" class="part-icon-bars">

Qualificació i Formació Professional

#FPocupació Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/01/2021 - 08/02/2021
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de dur a terme la consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya, de conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Objectiu de la consulta


Els objectius que es pretenen amb aquesta iniciativa són:

 1. Impulsar el sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya. 
 2. Promoure la formació al llarg de la vida de les persones treballadores, desocupades i ocupades, mitjançant itineraris de formació i qualificació que millorin el seu desenvolupament professional i personal.
 3. Proporcionar a les persones treballadores els coneixements i pràctiques adequats a les competències professionals requerides en el mercat de treball i a les necessitats de les empreses, assegurant la igualtat d'oportunitats i sense cap discriminació per raó d’edat, gènere, situació personal o laboral.
 4. Millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment d'aquelles que tenen més dificultats per a la seva inserció laboral o per al manteniment de la seva ocupació.
 5. Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.
 6. Promoure el reconeixement i la certificació de les competències professionals adquirides per les persones treballadores, a través tant de processos formatius (formals i no formals) com de l'experiència laboral.
 7. Garantir la realització d'accions que afavoreixin la millora del sistema de formació professional per a l'ocupació, el seu desenvolupament i la seva qualitat i la gestió de la formació per a l'ocupació.
 8. Impulsar processos d’informació i orientació professional que afavoreixin l’aprenentatge al llarg de la vida.  


Preguntes per orientar les aportacions


 • Considera que s’ha descrit adequadament la necessitat?
 • Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
 • Hi ha altres efectes derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
 • S’haurien de preveure altres objectius diferents?


Propostes Veure tots (38)

Els CP'S i els sistemes de qualificació professional externs als circuits clàssics de la formació...
Proposta concreta de millora:
En la fase d’avaluació, bé sigui en processos d’acreditació de...
Proposem que les persones amb problemes de salut mental siguin contemplades a tots els efectes (...
 • Creat el
  20/01/2021
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Es necessari fer previsions a més llarg termini de quan s'obriran els procediments d'acreditació...
Veure tots (38)
El que es decideix La nova ordenació del sistema de qualificació i formació a Catalunya
Qui hi participa La consulta s’adreça a la ciutadania, especialment a les persones treballadores, tant ocupades com desocupades i a les entitats i agents que formen part del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya . Especialment es considera necessari convidar de forma directa a participar a les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives de Catalunya en l’àmbit laboral.
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Unitat promotora Oficina Certificació del SOC
Disposa de retorn
Data d'inici 21 de Desembre de 2020
Data de finalització 27 de Gener de 2021
Referència: II-PART-2020-12-370

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/qualificacio-i-formacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/qualificacio-i-formacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

15

Participants

84

Seguidores

3

Comentaris

38

Propostes

78

Adhesions