" class="part-icon-bars">

Qualificació i Formació Professional

#FPocupació Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/01/2021 - 08/02/2021
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Els CP'S i els sistemes de qualificació professional externs als circuits clàssics de la formació...
Articular els certificats de professionalitat per tal que tinguin una millor acollida en el...
- Agilitzar l'acreditació d'especialitats, rebaixant els requisits. Una opció addicional és...
Ara tenim una oportunitat molt bona de treure'n profit d'una pandèmia. De fet, el SEPE ha...
Major difusió per part de les oficines de treball de la formació ocupacional, promoure que els...
Conectar empreses que estan inscrites al SOC que busquen treballadors amb entitats que bsuquen...
Els programes formatius publicats pel SEPE es troven la gran majoria desactualitzats ja que hi ha...
L’actualització dels CP es poc operativa. En la família professional d’Informàtica i comunicació...
Proposem que les persones amb problemes de salut mental siguin contemplades a tots els efectes (...
 • Creat el
  20/01/2021
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen dret a la formació professional, la qual...
Proposta concreta de millora:
En la fase d’avaluació, bé sigui en processos d’acreditació de...
 • Creat el
  20/01/2021
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Establir principis en relació al disseny de campanyes de comunicació a curt i a llarg termini per...
El sistema de FPO ha de garantir uns criteris de concurrència competitiva, d’homologació...
Regular perquè les persones participants a la formació puguin rebre els ajuts i beques mentre...
Facilitar la simplificació administrativa, actualment existeix normativa estatal que regula el...
Els acords de pagament s’han d’acomplir de forma fefaent per vetllar per un sistema rigorós i de...
Cal potenciar els cursos de FP destinats a joves desocupats, amb baix perfil formatiu i...
Donada la dimensió i abast que està generant el sector professional de cures, i el buit formatiu...
Conceptualitzar el valor de la FP des d'una visió més global, entenc que des del Departament de...
Les acreditacions esdevindran un element clau en la qualificació professional dels treballadors....
En la formació per a la millora de l'ocupabilitat, amb la visió d'escenaris canviants, amb...
En el sistema de detecció de necessitats formatives la prospecció és clau, vinculada al sector i...
 • Creat el
  22/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En aquest epígraf segur tenim molts ítems a valorar, però ... mesurar la qualitat docent només...
La dependència de les convocatòries de subvenció anuals dels centres col·laboradors del Servei...
Possibilitats de realitzar els CP subvencionats per a persones desocupades durant un període de...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Realitzar un diagnòstic del mercat de treball en funció de les competències professional...
Tant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com del Consorci per a la Formació Contínua a...
Serveis amb les següents característiques:
Universals: al servei de totes les persones en funció...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La flexibilitzar l’execució del CPs que es pogués fer modular. Hi ha mòduls dels CPs que estan...
Implicació dels centres de formació profesional en els espais de coordinadció del serveis d’ocupació
Agilitat en els procediments d’homologació de noves formacions que permetin una resposta...
Desenvolupament de més CP de nivell 1, és on tenim el col·lectius més vulnerables.
Es necessari fer previsions a més llarg termini de quan s'obriran els procediments d'acreditació...
Definir l'escenari clar d'educació i formació al llarg de la vida, amb possibles canvis i...